پروژه شمشاد سازمان جنگل ها و مراتع در شهرک باقری

موضوع بسیاردلچسپ عبارت از یافته های گونور، یک تکۀ سفال شکسته با علایم خط (الفبای) اولیۀ ایلامی بی مربوط به اواخرهزارۀ سوم ق م است. وابستگی دقیق تباری و زبانی آنـها هنوزهم نامعلوم است، اما بصورت عام قبول شده کـه آنـها مربوط بـه مردمان صحبت کنندۀ- آلتائی بوده ویکتعداد دانشمندان فرض مـیکنند آنـها مربوط بـه شاخۀ ترکی اند. همانند پشتونها و سایر گروههای تباری درافغانستان، ازبیکها نیزبه قبایل وطوایف (بشمول قطغنی های ساحۀ کندز) تقسیم شده اند، اما این ساختار نقش مهمی در زندگی آنها (در مقایسه با پشتونها) بازی نمیکند.

اززیستگاه آنها دروادیهای جانبی بامتداد دریای کابل واضح میشود که آنها دریک ساحۀ بسیاروسیع زندگی داشته و با گذشت ایام توسط مهاجمین پشتون از جلگه های بین کابل و جلال آباد بیرون رانده شده اند. حفریاتی از سال 1977 در ساحۀ تخت سنگین در تقاطع دریاهای وخش و پنج (آمودریا) در شمال مرز با افغانستان جریان دارد. افزایش بیش از حد جمعیت به طور مستقیم بر روی پوشش جنگلی تاثیر میگذارد، همانطور که با گسترش شهرها برای تاسیس مسکن و شهرک سازی به زمین بیشتری نیاز است. یک نهاد بین المللی استکه بیش از 80کشور و از جمله ایران عضو آن هستند.

رودخانه آمازون با طولی بیش از 6 هزار و 600 کیلومتر یکی از بزرگترین زیستگاه های ماهیان آب های شیرین جهان محسوب می شود. جنگل ناهارخوران یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری استان گلستان است که به عنوان نماد این استان در تمام ایران شناخته می شود. از دیگر رستوران های برتر و معروف آمل که همیشه جزء شلوغ ترین رستوران های شهر هم بوده است، رستوران حاج محسن می باشد. بعلاوه، درجریـان سدۀ چهارم عمده ترین سکه مروج درسرزمـینـهای جنوب هندوکش سکه های نقرۀ با مارک مشت هست که منشای “هندی” داشته و نشاندهندۀ وسعت نفوذ فرهنگی نیم قاره هند بالای حصص شرقی امپراطوری هخا مـیباشد.

وضع درسرزمـین های “مسکون” افغانستان شمالی از آنچه درسرزمـینـهای شمال آمودریـا بوقوع مـیپیوندد کاملا فرق مـیکند، جائیکه الکساندربرای دوسال یک جنگ ویرانگر بمقابل حاکمان محلی وغارتگران سکائی از دشت های بامتدادپین را براه مـیاندازد. اوبطورآشکارفقط با شناسائی محض حاکمـیت خویش راضی نبوده و نتیجۀ آن ادامۀ یک جنگ ظالمانـه بوده است. زندگینامـه نگاران مشکلاتی را تشریح مـیکنند کـه سربازان الکساندر درون مسیر500 کیلومتری مارش خویش متحمل مـیشوند. اوبطورپیروزمندانـه درون 311/312 ق م داخل بابیلون مـیشود. پارک دهکده طلایی آمل پارک داخل شهری است که در آمل قرار دارد و بزرگترین پارک مازندران است و به عنوان یکی از زیباترین بوستانهای ایران نام برده میشود.

برای فرار از شلوغی شهرهای مازندران بهتر است به تماشای این دریاچه رفته و کمی از دغدغه های زندگی شهری دور شوید. اگر قصد کمپ کردن دارید حتما کیسه خواب، کفش کوهنوردی، لباس گرم، لباس اضافه، چراغ قوه، وعده های غذایی مثل کنسرو، آب، چادر مسافرتی، کلاه گرم و ضد آفتاب و کیسه زباله همراهتان باشد. این قبیله به ایزابل لباس و غذا دادند و توشه سفرش را آماده کردند و ایزابل به راه خود ادامه داد. لذا قبل ازاینکه سیلیوکارخود را درون شرق بپایـان رساند، او حتما به غرب برگردد.

او بطور مستحکم درون وسط وعقب کوههای هندوکش سنگرگرفته است. ساحات کـه دراختیـارموریـا ها قرارمـیگیرد درکنارۀ شرقی فلات ایران، جنوب و شرق کوههای هندوکش واقع است. سرانجام یکی ازافسران الکساندربنام سیلیوپس ازشکست مخالفین عمدۀ یونانی/مقدونی خویش قدرت فلات ایران را بدست مـیگیرد. یکسال بعد والیـهای شرقی بازهم جنگی براه مـیاندازند، درون اینوقت یکجا با ایومـینیس بمقابل انتیگونوس مقدونی؛ درجنگ پاریتاسینی (ایران غربی)، والیـان اراکوزیـا، ارییـا و درنگیـانا، بکتریـا و وادی کابل تماما متحد مـیشوند که تا مقام خویش را حفظ نمایند. درون جلگه های افغانستان شمالی فعلی، حاکمان محلی کـه ثروت خویش را بربنیـاد تولیدات زراعتی استوارساخته بودند، مردم را کنترول مـید.

مطابق منابع، قید مـیشود کـه سرزمـین های گندهارا، پاروپانیسادای (وادی کابل)، اراکوزیـا و گیدروزیـا دربدل 500 فیل درون اختیـار موریـاها قرار گیرد. درون خود بکترا نیز مقاومت قابل توجهی بمقابل الکساندرصورت نمـیگیرد. سیلیوبا اپامـه سپیتامـینیس ازدواج مـیکند،یکه مدت زیـادی بمقابل الکساندردرشمال مـیجنگد. با وجودیکه اوکسیـارتیس، ایومنیس را بمقابل انتیگونوس کمک کرده بود، موقعیت او چنان قوی مـیباشد کـه هیچنمـیتواند او را برکنار سازد. گفته بود در ایام قدیم برای جمع چوبهای جنگل در آمریکا کارگران هندی استخدام میشدند و هندیها در ایام تعطیل درجنگل اتش زیادی روشن میکردند و مشغول تفریح بودند تا اینکه روزی درموقع تفریح جنگل آتش میگیرد صاحب جنگل به کارگران اصرار میکند که تفریح را کناربگذارید و به کمک سایرین بروید جنگل را خاموش کنید ولی سایرین مشغول تفریح بودند تا اینکه آتش زیاد میشودو بخانه همه سرایت میکندوقتیکه مردم مشاهده میکنند که آتش خانه و خانواده آنهارامیسوزاند و بچهها را کباب میکند متوجه خطرعظیمی میشوند ولی شدت آتش مانع جلوگیری میشود در نتیجه همه را میسوزاند آنوقت مردمی که در جنگل باقی بودند و تاکنون نسوخته بودند فکرکرده بودند که بعد از این اگر چنین وضعی اتفاق افتاد جلوگیری خواهیم کرد حالابعضی از کشورها حق دارند زیرا هنوز نمیدانند که آتش کمونیست چگونه سرایت میکند و کشوررا آتش میزنند وقتیکه دیگر چارهای جز سوختن ندارند.

هم چنین تعداد زیادی حیوان خطرناک در این جنگل وجود دارد. در رگرسیون یک جنگل تصادفی، هر درخت پیش­بینی خاصی را تولید می­کند. چوب بعنوان سوخت بطور مستقیم و غیرمستقیم مورد استفاده قرار می گیرد، بدین ترتیب برای تامین منابع، درختان را خرد می کنند. این رودخانه در قیاس با سایر رودخانه های مشهور دارای طول و عرض گسترده ای است که آن را خاص کرده و همچون ماری بلند و طویل، راه طی می کند. او متعاقبا مجبورمـیشود یک معاهده با هندیـان منعقد کند کـه پس از سده های توسعۀ ایرانیـان بالاخره خود را بامتداد مرز های شرقی قلمروی سیلیومـیرسانند.

هیچ نوع حکومت محلی وجود نداشت کـه برای پارسیـان وفادار بماند. چیزیکه بدنبال مـیآید، رشد خود مختاری حاکمان محلی و یونانی/مقدونی درشرق است. ارزش سهام پروژه شمشاد، بسته به نوسانات بازار، میزان پیشرفت پروژه و نزدیک شدن به زمان تحویل واحدها رشد خواهد داشت و قیمت های ارائه شده متفاوت خواهد بود. رکنا: یک نوع از کرم ها هستند که زیستگاه آن در جنگل های آمازون است و از همنوع خود تغذیه می کنند. آگروفارستری (جنگل ورزی) با نام لاتین Agroforestry به تلفیق عملیاتی از قبیل کشت درخت، زراعت، پرورش گیاهان علوفه ای و مرتعه ای، دامداری و غیره در عرصه معین گفته می شود.

تقریباَ هر روزه باران سنگینی در سرتاسر آمازون می بارد. بعد «TOKYO» نوشتهاند .ممکن آوردن آن به معنی آن باشد که در سال 2020 مسابقات المپیک در توکیو به راه انداخته میشود و این را همه میدانند که بازیهای المپیک میلیاردها دالر به اقتصاد آن کشور فایده میرساند و ممکن دلالت به این داشته باشد که جاپان در سال جاری اقتصادش بالا برود. صرفنظر از اینکه این موضوع حقیقت دارد یـانـه، ممکن هست وضع بمراتب مغلقتر از آن بوده باشد.

شورشیـان مجبورمـیشوند اقامت کنند، باوجودیکه واضح هست اکثریت ایشان هرگز آرزوی برگشت بخانـه خویش را از دست نمـیدهند. ازمنابع بطورروشن معلوم مـیشود کـه اکثریت ایشان مـیخواستند بخانـه برگردند. حاکمان محلی بکتریـا کـه بنام “هایپارش” یـاد مـیشدند توسط الکساندر(درمجموع) بنام سیلوگوس نامـیده شدند. سکائیـان شمال، هندیـان شرق و ایرانیـان محلی ادعای موقعیت ازبین رفتۀ خویش را نموده و مـیراث الکساندر درون شرق درحال نابودی مـیباشد. درواقعیت، قسمت اعظم ایران شرقی بهنگام مرگ الکساندر درون یکحالت بحرانی قراردارد. چینائی ها در747 م به منظور آخرین باربطرف غرب رفته، تحت جنرال مشـهورخود،سیـانزی کوریـائی قسمت اعظم وادی واخان و کوتل بروغیل را اشغال نموده و باعث قطع دسترسی تبتیـان بـه غرب مـیشود.

الکساندر کـه درخزان 330 ق م از کندهاربطرف شمالشرق بـه وادی کابل مارش مـیکند، جنرال رابرتس بامتداد همـین مسیر درون تابستان 1880 از کابل به منظور نجات کندهارمـیشتابد. باوجود این حوادث، والیـان یونانی/مقدونی درایران شرقی بحیث یک قوت قدرتمند درون مبارزه دوامدارقدرت باقی مـیمانند. او باین ارتباط، گزارش طویلی بنام پرسیکا مینویسد که یکقسمت آن باقی مانده است. این یک مـیراث نامعلومـی هست که الکساندربه جانشینان خود باقی مـیگذارد. او بنیـاد گذارسلسلۀ موریـان هست که دراواخرسده های چهارم وسوم ق م برقسمت اعظم شمال و مرکز هند فرمان مـیراند.

دراینجا، درتقاطع دریـا های پنجشیر وغوربند نزدیک چاریکار فعلی، الکساندر دوباره مرکز کاپیسا (الکساندریـه ققفاز یـا اسکندریـه زیرقفقاز)، کاپیشا- کانیش کهنـه هخاان را بنیـاد مـینـهد. این سکائیـان درطول دو سده، یک تعادل محتاطانـه با هخاان پارسی را نگهداشته بودند. موقعیت بکترا واضح است، اما تشخیص دو شـهر دیگرهنوز نامعلوم است. بآنـهم موقعیت سیلیوبطورجدی ازطرف غرب توسط دوست قدیمـی اش، پتولیمایس کـه کنترول مصررا بدست آورده و دشمن کهنـه او، انتیـاگوس کـه حاکم اناتولیـه است، مورد تهدید قرارمـیگیرد. مورخ فرانسوی، پاول برنارد مـیگوید کـه معاهده نشاندهندۀ یک عمل انجام شده بوده وهندیـان قسمت اعظم ایران شرقی را اشغال کرده بودند. درمورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودی كه در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختيار او میماند و بقيه در اختيار زارعين در گذارده میشود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها دراختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد.

در این زمان یک سازمان نظارتی و اجرایی حفاظت از محیط زیست بهنام IBAMA تأسیس شد. در دوران حکومت سامانیان، قلعه ای به نام قلعه بابک ساخته شد که نامش از بابک خرمدین گرفته شد. از جمله گونه های مهم و اندمیک ارسباران می توان : پر ، آردوج ، قره غات ، بلوط سفید ، ذغال اخته ، هفت کول را نام برد . درست آمدی، آن قسمت جنگلکاری شده کنار گاردریل را میبینی که پر از درخت کاج است. این مناطق عمدتا، شاید بغیر از وادی ارغنداب، دارای جمعیتی بودند کـه بحیث هندیـان شناخته مـیشدند، باوجودیکه سده های زیـادی قسمت اعظم این سرزمـین ها تحت کنترول یک طبقۀ فوقانی ایرانی (یـا ایرانی/سکائی) قرارداشت.

دیدگاهتان را بنویسید