نتوانستهایم از مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی بهره بگیریم

مجید ذکریایی افزود : بیشترین میزان عرصه های جنگلی که در جریان این آتش سوزیها از بین رفت با هشت هکتار مربوط به شهرستان گلوگاه بود. جنگل بلیران در روستای بلیران در بخش دشت سر شهرستان آمل قرار گرفته و دارای طبیعتی بکر و زیباست که همه ساله گردشگران زیادی را در سطح منطقه ملی به سمت خود میکشاند.بلیران را بهشت آمل یا بهشت مازندران می نامند؛ جنگلی در بخش میانی این شهر. البته جناب آقای وزیراقتصاد توضیح خواهند فرمود اما مطلبی که بی نهایت مهم است و باینجهت بنده لازم دانستم که این موضوع را در مجلس مطرح بکنم این است که این معامله و این کلاهبرداری یک عمل دزدی اقتصادی ساده نبودهاست والا این قسم کلاهبرداریها در مملکت ما خیلی میشود و لزومی هم ندارد که توی مجلس مطرح بشود چون بجایی نمیرسد ولی این مطلب با توجه باین نکته که اندونزی تازه استقلال پیداکرده و دارای متاعهایی هست که مورد احتیاج ما هست و ما یک صادراتی داریم که بدرد آن مملکت میخورد و طبعا از لحاظ مملکتی و سوابق ما میتوانیم که با این دولت و ملت خیلی بهم نزدیک بشویم و خیلی بدردهم بخوریم اولین معاملهای که آنها میکنند وقتی مواجه با یک همچو کلاهبرداری بشود این برای بنده اطمینان حاصل است که این یک کلاهبرداری عادی نبوده و جنبه سیاسیش بر جنبه اقتصادیش میچربیده برای اینکه طبق اطلاعاتی که بنده دارم و تاییدش را از جناب آقای وزیر اقتصاد میخواهم اینها از این معامله در حدود کیلیویی ۴ریال استفاده میکردند یعنی اگر کلاهبرداری هم نمیکردند یک منافع کلانی میبردند چون بطوریکه بنده شنیدم این برنج را اینها از قرار کیلویی یازده قران یا یازده قران و دهشاهی به دولت اندونزی قرارداد بستند و در حدود هفت ریال جمعا از حیث خرید و کرایه حمل تا خرمشهر بیشترتمام نمیشد یعنی در هر کیلو برنج اینها چهار ریال اقلا منفعت داشتند که درتن میشود چهار صد تومان آنوقت چند هزار تن خودتان حساب کنید که اگر اینها معامله را شرافتمندانه هم انجام داده بودند از لحاظ مادی یک استفاده هنگفتی میبردند و اینکه نخواستند اینکار را بکنند جزو همان نقشه تضییقات اقتصادی است که برای مملکت ما فراهم میکنند که صادرات ما را ازبین ببرند و واردات ما را در مضیقه نگهدارند.

حیوانات مورد علاقه آن ها تمساح، گوزن، لاکپشت و انواع ماهی ها هستند. تبصره 3- متخلفين از اين قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی كه حسب مورد توسط كارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزيابی خواهد گرديد به حبس از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل يك برابر و نيم قيمت روز آن و در صورت تكرار به اشد مجازات محكوم میشوند.

این خانه که متعلق به دورهی ویکتوریاست، ابتدا از آن بهعنوان اتاقی جهت مراسم خاکسپاری استفاده میشد. اشیای “جدید” دیگرشامل ظروف با لبه های پیکرۀ (که بنام ظروف مراسم مذهبی یاد میشود)؛ چماقهای سنگی با نوارهای پیچدار؛ میخها با سرهای مشت مانند؛ تبر های سیرامیکی (کاشی)؛ گلدان های رخامی؛ پیکره های مرکب؛ ظروف سنگی گرده شکل، ستونهای مینیاتوری و گرزه های سنگی میباشد. کاشیها، اشیای فلزی و وسایل سنگی درداخل یکتعداد قبرهای وجود دارد که درداخل ساختمان مدورقرارداشتند. دراطراف این ساختمان و درداخل دیوارهای خارجی “معبد”، 3 تعمیرمتحد المرکز وجود دارد. شاید بتوان گفت ولسوالی قادس از زیباترین و خوش آب و هواترین ولسوالیهای ولایت بادغیس است به طوری که آب وهوای این ولسوالی بسیار گوارا و محل مناسبی برای زندگی گفته میشود.

این نبات مدتها قبل بطورتجربی با هوما یا سوما، نوشابۀ مقدس هندو- ایرانیان تشخیص شده که بطور وسیعی درمنابع قدیمی ایشان ذکرشده است. این باعث شد که کاوشگرساحه، ساریانیدی، مجموعۀ باستانشناسی را با رسیدن مردمان یا گویندگان هندو- رانیان باین ساحه ربط دهد. این میتواند نام ولایتی یا عنوانی باشد که مقامات را به دین زرتشتی ربط میدهد. نزدیکترین تشابه با یافته های بکتریا از ناحیۀ همجوار مرو یا مارگیانای قدیم در ترکمنستان فعلی مشتق میشود.

این موضوع هم بارتباط کرونولوژی نسبی مسکونه های بکما وهم با طبیعت بکما درمجموع بسیاردلچسپ است. شاهد اولی این انکشاف دراواخرسالهای 1970 وقتی بدست میآید که یکتعداد اشیای غارت شده از شمال درکابل بفروش رسانیده میشود. اینها شامل اشیای مختلفی بودند که یاد آور آثارهنری ایلام و بین النهرین است. اشیای قابل دلچسپی خاص مخزنهای سفالین از توگولوک 21 و ساحات دیگر مارگیانا است که ظاهرا دربرگیرندۀ بقایای ایفیدرا میباشد. بر اساس آمارهای موجود تاکنون 10۳۰ گونه گیاهی در منطقه حفاظت شده ارسباران شناسایی شده است. این راه از مناطق جنگلى و بسیار زیباى منطقه ارسباران عبور خواهد کرد که با احداث آن ارتباط نزدیکى بین قلعه تاریخى بابک و دره زیباى آینهلو ایجاد مىکند.

جنگلهاي ارسباران ازانبوه ترين مناطق جنگلي محسوب مي شوند، به گونه اي که ورود به آنها برخلاف جنگلهاي شمالي کشوربه آساني امکانپذير نيست. فیلبند یکی از جنگل های شمال کشور است که طبیعتی سحر انگیز و آب و هوایی باورنکردنی دارد. لذا استعمال پیکره ها بازتاب دهندۀ یک عنعنۀ است که دراوایل و اواسط عصربرونز درسرزمینهای دورغرب منشا گرفته و در دوران انکشاف بکما (اواخرعصربرونز) قطع میشود. مهرها مربوطه به عنعنۀ است که ازهزارۀ چهارم بدینسو درفلات رواج داشته، اما وظیفه آن بسیارمتفاوت بوده است. این اشیا ازنگاه سبک شناسی مربوط به دورۀ گذارازهزارۀ سوم به دوم ق م بوده است.

تاریخ رادیوکاربنی یافته های این مرغزارنشان میدهد که داشلی 3 مربوط اواخرهزارۀ سوم تا اوایل هزارۀ دوم ق م میباشد. درحالیکه زندگی مسکونی درجنوب افغانستان دراواخرهزارۀ سوم ق م زوال مییابد، یک دورۀ رشد سریع درشمال افغانستان بوقوع میپیوندد. تا زمانهای نسبتا آخرناممکن بود شواهد محکم برای هریک ازاین پیشنهادات دریافت کرد، اما پژوهشهای جدید باستان شناسی درشمال افغانستان وسرزمینهای همسایه روشنائی جدیدی بر روی این مسائل جذاب انداخته است. قدیمترین گروه یعنی کیلیلی درشمال قرار دارد، درحالیکه جوانترین آن تاخیربای درجنوب واقع است. دیگران رسیدن هندو- ایرانیان را با گسترش سفالی دستکاری و رنگ آمیزی شده درایران شمالی ربط میدهند که نشاندهندۀ آغازعصرآهن درنیمۀ دوم هزارۀ دوم است.

این نوع سفالی اکثرا نشان دهندۀ نفوذ صحراهای دورشمال بوده و معلوم میشود که عمومیت آن دردوره های بعدی بکما افزایش یافته است. گفتم معلوم است اساس اکثر معلومات همان تجارب مردمان است. لذا معلوم میشود که زراعت ساحه بآهستگی ازشمال بجنوب تغیرمکان نموده است. قلعه ها و معبد ها یک وظیفۀ محلی را انجام داده و ساحات بکما کنترول کنندۀ محلات بوده است. با درنظرداشت موازات بسیارنزدیک بین فرهنگ مادی بکما درمارگیانا وبکتریا، یک تفاوت مهم قابل ذکراست که مربوط به تقریبا عدم موجودیت کامل پیکره های انسانی دربکتریا میشود. دربکتریا و مارگیانا، مسکونه های بکما بازتاب یکنوع جدید تنظیمات اجتماعی مستقردرسرزمینهای بکر یا نیمه بکر است.

HDRI مخفف High Dynamic Range Imaging (تصویر برداری با دامنه داینامیک بالا) در واقع یک تصویر HDRI همان تصویر HDR پانورامیک یا 360 درجه است.از این تصاویر به عنوان پس زمینه 360 درجه در صنعت شبیه سازی کامپیوتری یا CGI استفاده می شود. البته اگر شانس با شما یار باشد و در پاییز به این جنگل بروید، میتوانید به تماشای طبیعتی بهشتی بنشینید و از شکوه نهایی طبیعت، عکسهایی تماشایی بگیرید. این درختها آب شور را با ریشههایشان جذب و با دفع نمک آن را به آب شیرین تبدیل میکنند.

درحقیقت، تناظرآنقدرآشکاراست که باستانشناسان این فرهنگ را بحیث مجموعۀ باستان شناسی بکتریا- مارگیانا (بکما) نام نهادند. بخشى از جنگلهاى این منطقه با وسعت ۷۸ هزار و ۵۶۰ هکتار در محدوده شهرستان کلیبر قرار دارد و در سال ۱۹۷۶ در شمار اندوختگاههاى زیست کره برنامه انسان و کره مسکون (MAB) قرار گرفته، محل انحصارى رویش گونههاى نادرى از گیاهان و یگانه زیستگاه یکى از نادرترین پرندگان به نام سیاه خروس است. این تاثیرات بر روی ظاهر و رفتارهای جیک که به حالت توهم در او ظاهر میشود، کاملا قابل تشخیص هستند.

دیدگاهتان را بنویسید