سازمان حفاظت محیط زیست -منطقه حفاظت شده ارسباران

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری ایسکانیوز، جنگل ابر شاهرود جشن پیوند آسمان و زمین بر فراز جنگلی سرسبز با درختان بلند قامت است. ماده 2- شهرداریها در محدوده قانونی و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محلهای مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد میباشد ملاك و سند اجرای اين قانون خواهد بود. پوشش گیاهی ابن جنگل را درختان انجیلی و ممرز، توسکا، لرگ، افرا، بلوط، بید، شیردار و خردمندی تشکیل میدهد. آنها تا سالهای 1979 یک قسمت عمدۀ نفوس را بخصوص درشمالغرب و ساحات بغلان- کندز تشکیل میدادند.

گروههای ترکی دیگر ترکمنها است که دراین روزها عمدتا درشمالغرب کشورو در جوارترکمنستان کنونی زندگی میکنند. در منطقه بلیران در حدود سی هزار سال پیش انسانهای پیش از تاریخ با شیوه جمع آوری غذا از محیط آشنا بودند و از ابزارهای ساده سنگی استفاده میکردند. ضمنا بنده استفاده میکنم از موقع و یک نامه و تلگرافهایی از در جز به بنده رسیدهاست راجع به بیمارستان در جز که از پول مردم و کمک و عطیه ملوکانه ساخته شده و دو سه سال است ناقص مانده و هیچ استفادهای از آن نمیشود بنده خواستم اینجا یادآوری کنم ضمن عرض تشکر از اقدامات هیئت مدیره جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و زحماتی که حقیقه کشیدهاند برای ساختمآنهایی که متجاوز از هزار خآنهاست برای رعایا و شش باب دبستان وشش باب حمام و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و ساختمآنهای دیگری که در مدت کوتاهی ساخته شده و آقای ویژه رئیس اداره کارگزینی مجلس شورای ملی که متصدی این کار بودند واقعا زحمات قابل تقدیر و تقدیسی کشیدند که بنده از نزدیک شاهد و ناظر بودهام ضمنا از مقام ریاست استدعا میکنم که بپاداش زحمت و خدمات ایشان قدر دانی بشود وتشویق و کمکی بشود از طرف جمعیت شیر و خورشید هم البته از ایشان قدردانی خواهد شد، مطابق تلگرافات و نامه هایی که به بنده رسیده از طرف مردم در جز و بخصوص رعایایی که از زلزله آسیب دیده بودند ماموریت دارم که تشکرات آنها را به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و ریاست عالیه جمعیت شیر و خورشید سرخ تقدیم کنم وضمنا استدعا میکنم که از محل وجوه اعاناتی که جمع آوری شده بود برای زلزله زدگان در جز و افراد ملت ایران از تمام نقاط کشور با کمال سخاوتمندی و جوانمردی کمکهای شایانی کردند مجلس شورای ملی هم کمک کردند و مبلغ متنابهی ازآن اعانات موجود است از آن محل کمک بفرمایند که بیمارستان آن جا زودتر تکمیل شود و مورد استفاده قرار بگیرد.

تعداد آنها در این روزها (تخمین 2000) حدود 1.6 ملیون نفر اند. این باززایی ما بارها و بارها تکرار میشود. نام آنها طوریکه ادعا میشود مشتق از خان ازبیک است که دراوایل سدۀ چهاردهم یکی از رهبران (گولدن هورد- ایل طلائی) مغولان در روسیه و غرب آسیای مرکزی بوده است. لباس زنان شامل پیراهن وشلوارسرخ ابریشمین است که دربالای آن (در خانه) یک چپن آستین کوتاه میپوشند. مردان پشتون را نیزمیتوان بآسانی بواسطۀ لباس شان شناخت که اکثرا متشکل از شلوار(تنبان) های گشاد و متورم، پیراهن دراز و واسکت است. زنها اکثرا شلوار، پیراهن های آستین دراز و دستمالسر پوشیده و این پارچه ها غالبا از تارهای رنگ شدۀ درخشان ساخته میشوند.

این خانواده از ماهی ها گونه های مختلفی را که دارای گوشتخوار هستند ، جمع می کنند و به طعمه های خود در مدارس حمله می کنند. از آنجا که در طول مسیر هیچ آبادی یا روستایی وجود ندارد برای اقامت حتما چادر به همراه داشته باشید. درقسمت آسایشگاهها ودرمان مسلولین بایدعرض کنم که اساسا آسایشگاه شاه آباد وبیمارستان بوعلی برای مسلولین طهران وحوالی نزدیک آن ایجادشده وگنجایش بستری کردن کلیه مسلولین ایران راندارد. یک گروه فرعی سلیمان خیل بنام احمد زی است که بین گردیز و جلال آباد زندگی میکنند. اینها شامل خوگیانی ها (که درجنوب جلال آباد زندگی دارند)، جاجیها (که جنوبی ترقراردارند) و یکتعداد گروههای میباشند که درنواحی پکتیا (بامتداد مرزهای پاکستان) زندگی میکنند.

عشایر ابدالیان/درانیان شامل سپین ترین و تورترین اند که هردو در شرق کندهار زندگی میکنند، و در پاکستان امروزی شیرانیها است که درجوار ترین ها در کوه های سلیمان سکونت دارند. اولی که قبلا بنام ابدالی شناخته میشد، درجنوب و جنوبغرب زندگی نموده و کندهار مرکزعمدۀ آنهاست. تمام این سرزمین ها بدین معنی است که اولا در نیمۀ اول هزارۀ اول ق م مردمانی که یک مذهب مشترک داشتند قسمت اعظم ایران شرقی را احتوا نموده بودند. اینطور معروف است که دمای هوای تبریز را چک کنید و دمای هوا هرچه قدر بود، دمای هوای کلیبر و ارسباران ۱۰ درجه از آن خنکتر است، انقدر که در روزهای داغ تابستان دلت میخواهد کمی از هوای خنک اینجا را با خودت ببری.

گام دوم، به محض اینکه در مسیر انجام تمرینات حمام­ جنگلی قرار گرفتید، خود را از هرگونه حس و فکر هدفمند خلاص کنید. در راه میتوانید به روستای بیلی هم بروید و صبحانه محلیاش را امتحان کنید. پس (خالقش) را بجو و بگو چه کسی از آن میوه در می آورد (پدید می آورد)؟ ۵- کروکودیل ها انگل های درون دهان خود را چگونه از بین می برند؟ بارکزی ها بحیث شاه سازان جانشین پوپلزی ها شده و رهبران آنها تا 1978 برافغانستان فرمانروائی کردند.

بعضی ازآنها که اولادۀ پدری شخصی بنام زیرک اند شامل پوپلزی، الکوزی، بارکزی و اچکزی اند (اچکزی در نیمه سدۀ هجدهم توسط احمدشاه درانی از بارکزی جدا میشود). ارتفاع روستا از سطح دریا به بیش از 1100 متر می رسد لذا شاهد آب و هوایی بارانی و دلنشین در منطقه هستیم. جنگل های بارانی آمازون در آتش می سوزد، با سریع ترین سرعت از سال ۲۰۱۳ تاکنون که برای اولین بار آتش سوزی های این منطقه از زمین مورد بررسی سیستماتیک قرار گرفت.

قورباغه دارتی سمی, بر خلاف نامش ممکن است همیشه کشنده نباشد, تنها 3 گونه در واقع کشنده هستند که از بین اینها قورباغه طلایی از همه کشنده تر است. اینها مقبل ها ، منگل ها، جدرانها، تنی ها، خوستوالها و وزیریها اند. کنفدراسیون غلجی ها شامل یکتعداد قبایل است. دوگروه عمده درکشورعبارت ازکنفدراسیون قبایل درانی وغلجائی است که عمدتا مسکون اند. شواهد موجودیت آنها عمدتا بربنیاد شرحی است که تازه واردان، زبان های هندو- ایرانی را با خود میآورند. بورهان شامل سلیمان خیل، علی خیل و تره کی است.

پووینده ها که معمولا قبل ازمسدود شدن مرزها درسال های 1960 بین هند و افغانستان سفرمیکردند، اکثرا سلیمان خیل بودند. پراکندگی این گروهها بازهم نشاندهندۀ این درک است که ابدالیان/درانیان و شاید تمام پشتون ها دارای عین منشا یعنی باشندگان اطراف کوههای سلیمان در پاکستان امروزی میباشند. یکی از ویژگیهای این پارک جنگلی قرار داشتن آبشار کبودوال در میان آن بوده که تنها آبشار تمام خزه ای ایران است. برای کامل کردن این رویا، کافیست گرگومیش صبح از خواب بیدار شوید و با یک لیوان چای داغ به تماشای طلوع آفتاب بنشینید. و در ادامه شما به یک تیم متخصص برای اجرای پروژه ساخت ویلای خود نیاز دارید تا بتواند با مدیریت هزینه و با متریال های درجه یک و متناسب و هماهنگ با خواسته های شما بنای با کیفیتی را بسازند.

زمین پوشیده از گیاه است و درخت اما میشود جایی برای چادر زدن پیدا کرد. زبان آنها مربوط به زبانهای باصطلاح ترکی غربی است که دربرگیرندۀ ترکی معاصر نیز بوده و از زبان های ترکی شرقی متفاوت است که توسط گروههای ترکی دیگر آسیای میانه صحبت میشود. چیزیکه معلوم است، اجداد مستقیم آنها معمولا درامتداد کرانۀ شرقی بحیرۀ کسپین زندگی نموده و از سدۀ شانزدهم بدینسو بطرف سواحل آمودریا و مرغزارهای مرو هجوم آورده اند.

غلجیها در شرق کشور زندگی نموده و غزنی نقطۀ مرکزی آنهاست. کوچیان تا اوایل سدۀ سوم ق م یکتعداد محلات را در فلات ایران ویران نموده بودند. حمید علیدوستی شهرکی نویسنده و فیلمساز متولد ۱۳۴۹، ۲۳ تیرماه در سن ۵۱ سالگی بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در شهرکرد از دنیا رفت. این بقایا متشکل از دو ساختمان است: “قصرتابستانی” (55 در80 متر) با یک ستون ایوانی در چهارجانب و یک تعمیر مربعی (36 در 36 متر) متشکل از یکتعداد اتاقها با یک حیاط در وسط.

میزان زیادی انرژی خورشیدی در این جنگل ها جذب می شود که به تنظیم دما در سراسر کره زمین کمک می کند و باعث تعادل آب و هوای کره زمین خواهد شد. آنها نیروی محرکۀ اشغال ایران توسط افغان ها دراوایل سدۀ هجدهم بودند که بعدا مورد بحث قرارمیگیرد. این مسافرتها دراوایل 1960 بعلت مسدود شدن مرزهای پاکستان متوقف میشود. این انتقالات اکثرا مربوط سالهای 1880 و بعد ازآن است، وقتی امیرعبدالرحمن یکتعداد گروههای متخاصم خویش را درشمال افغانستان مستقرمیسازد. آنها اکثرا مردمان ثروتمند اند که قبل از جنگ رابطۀ نزدیکی با حاکمان درانی کشورداشتند. تمام این گروهها با عشایرایشان درشرق دیورند (درپاکستان امروزی) رابطۀ نزدیکی دارند.

همچنین، ارتفاع و آب و هوای مناطق مختلفشان باهم فرق دارند. هوتکیها درشرق توخیها زندگی دارند. درشرق غلجیها بامتداد مرزهای پاکستان، یکتعداد گروههای پشتون زندگی میکنند که مربوط شاخۀ کرلان اند. زنان پشتون درپاکستان و بخصوص درافغانستان هنوزچادری (بورقه) میپوشند، پارچه یا جامۀ که سراپای او را بشمول روی او میپوشاند. یک مظهرآشکارلباس عنعنوی ترکمنها مقدارجواهرنقرۀ پوشیده توسط زنان است. منشای ترکمنها ظاهرا ازبین قبایل غوز یا اوغوز میباشد که در اواخر هزارۀ اول میلادی ازآسیای مرکزی بسوی فلات ایران هجوم میآورند، بآنهم نسب اصلی آنها نامعلوم است. لباس عنعنوی ترکمنها متشکل ازیک پیراهن، شلوارهای متورم و یک چپن دراز بدون تکمه است که با یک تسمه یا کمربند نگهداشته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید