جنگل ارسباران ؛ سرزمین قله و قلعههای همیشه در مه – سفرزون

۲. اکوتن این ناحیه دارای اهمیت است؛ یعنی مرز میانبند بین دو اکوسیستم منطقه نیمه بیابانی و جنگلی است. جاده بهمنان – زیرآب در ارتفاعات سوادکوه مازندران واقع شده و طبیعت این مسیر کوهستانی و جنگلی در برف و زمستان، زیبا و چشم نواز است. این شهر مرزی آب و هوای کوهستانی و سرد دارد. در کرانههای این رود در آن زمان سکونتگاههایی وجود داشته که ساکنان آن بعداً به خاطر دچار شدن به بیماریهای اروپایی نظیر آبله از بین رفتند.

این ساحه بطورقسمی توسط باستان شناسان فرانسوی بین 1936 و 1946 کاوش شده که شامل یک ساحۀ حدود 800 متر از شمال بجنوب و حدود 450 متر ازشرق به غرب است. بگرام یا کاپیسای قدیم در ساحۀ واقع شده که دارای اهمیت فوق العاده ستراتژیک برای کوشانها و دربرگیرندۀ خط زندگی بین ملکیت های بکتریان و نیم قارۀ هند بوده است. ساحۀ بگرام حدود 50 کیلومتر در شمال کابل و حدود 8 کیلومتردرشرق چاریکار فعلی درنزدیکی تقاطع دریاهای پنجشیر وغوربند واقع است. با تورگردان همراه باشید تا برترین جنگل های شمال کشور را خدمتتان معرفی کنیم.

شکی وجود ندارد که شمال کشور(بکتریای قدیمی) و وادی کابل اکثر اوقات تحت سلطۀ کوشان بوده است، اما ازاینکه جنوب وغرب هم گاهی تحت تسلط کوشان قرارداشتند نامعلوم است. البته موضوع جنگل خواری در استان گلستان که در جریان سیل فروردین ماه سال گذشته هم بی تأثیر نبوده است، توسط دانشجویان این استان به طور جد در حال پیگیری است. این آموزش ویدئویی برای دانشجویان رشته علوم و مهندسی جنگل و سایر علاقمندان این حوزه مناسب است. وی تصریح کرد: در سال ۱۳۵۷ بیش از ۱۵۷ هزار هکتار از اراضی گلستان به کشت پنبه اختصاص داشته و ۲۸ کارخانه پنبه به صورت سه شیفت در این حوزه فعالیت میکردند اما امروز سطح زیرکشت پنبه استان به کمتر از ۲۳ هزار هکتار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد،سید جواد ساداتینژاد امشب در جلسه شورای اداری لرستان که با حضور رئیس جمهور در حال برگزاری است، با بیان اینکه لرستان قطب دامپروری و کشاورزی است،اظهار داشت: لرستان را اگر تشبیه کنم در حوزه دامپروری و کشاورزی خداوند دامنش را روی لرستان تکانده چرا که از نظر منابع طبیعی و ظرفیتهای بینظیر کشاورزی در این استان است. زومیت یک سایت تخصصی در حوزهی فناوری است، خواهشمند است از بحثهای سیاسی در بخش دیدگاهها پرهیز کنید.5.

آتش سوزی مکرر برای جلوگیری از تهاجم از کویر، یک اثر مثبت بر روی زمین (بازگشت به سرزمین مواد مغذی)، خوب است که برای رشد چمن و درختچه. درونخانۀ (حجره) عمده دربالای قدمها (شکل 8) اکثرا بحیث یک معبد آتش توضیح میشود، اما سندی وجود ندارد که آنرا تقویه کند، آتش در درونخانه میتواند “دودمانی” باشد نسبت باینکه “الهی” درنظرگرفته شود. مکان مقدس بحیث یک معبد ساخته شده و به مقام سلطنت الهی حاکمان کوشان اهدا شده است. اینها وسکه های دیگرنشاندهندۀ تنوع عقاید دینی درامپراطوری کنیشکا و درعین زمان تضعیف کنندۀ شهرت عنعنوی کنیشکا بحیث بزرگترین مروج عقیدۀ بودیستی است.

درزمان هویشکا، جانشین کنیشکا، تولید سکه های طلائی کنیشکا باقی میماند اما سکه های مسی اومتفاوت اند. سوترمیگاس یا ویما تک (تو) بواسطه ویما 2 کدفیزیس و مشهور به کوشان های بزرگ جانشین میشود: کنیشکا، هویشکا و واسودیوا. سکه های طلائی کنیشکا، جانشین او دریک روی نشاندهندۀ شاه ایستاده درقلاب آسیای میانه است. قهرمانان سکه های اولیه کنیشکا درزبان و خط یونانی اند، اما درسکه های بعدی، خط یونانی برای نوشتن بکتریان استعمال میشود. سکه های هویشکا، یکجا با سکه های ویما 2 کدفیزیس و کنیشکا درآهین پوش توپه (گنبد)، حدود 2 کیلومترجنوب جلال آباد یافت شده اند. محل تطبیق این پروژه کابل جلال آباد مزارشریف و هرات میباشد.

شگفت انگیزترین دریافتها ازاین ساحه مشمول یک مجموعۀ بزرگ اشیای هنری ازقبیل یک مجسمه برنجی سیراپیس/هیراکلیس و یکی از هارپوکراتیس، عاجهای هندی، انبار رنگ لاک چینائی و شیشه های غربی میباشد. ابعاد عظیم بدن این مارها به واسطه تغذیه از خوکها، آهوها، پرنده ها، لاک پشت ها، جوندگان، سوسمارها و حتی پلنگها رشد کرده و بزرگتر می شود. متاسفانه خواندن متن ها هنوزمشکل بوده و حتی معلوم نیست این کتیبه های که با زبانها و خط های مختلف اند، دربرگیرندۀ عین پیام باشند.

سکه های طلائی ویماکدفیزیس یکجا با سکه های پسرش کنشکا درجاهای دیگر، درمکان مقدس بودیستی شیوه کی، 11 کیلومترجنوب کابل یافت شده است. طراحی آموزشی در واقع نوعی معماری نوین تدریس است که به ما این کمک را می کند که بتوانیم به بهترین شیوه ممکن الگوی تدریس خود را از صفر تا صد در کلاس ارائه نموده و کاملا با دیدی باز بتوانیم تدریسی موثر و قابل قبول به دانش آموزان ارائه دهیم.

بگمان اغلب معلوم میشود او مانند تعداد زیاد سیاسیون قبل و بعد از خودش، کاملا فرصت طلب و درجستجوی حالاتی بوده که بصورت بهتری بتواند قاعده قدرت خود را تقویه کند. نگارش این نوع طرح درس و برنامه ریزی کمک شایانی در تدریس درس علوم در پایه ششم ابتدایی می کند. مگر شما درس خواندید که به ملت منت گذارید و دولت را مرهون خود شمارید، به عرشهٔ ریاست بنشینید، تیغ سیاست بکشید؟ جنگل تنباكلوي هوراند نيز شامل جنگلهاي قره داغ است جنگلي كه روزگاري داراي وسعت بسار زيادي بوده و اما امروزه بصورت مئشه پارا به حيات خود ادامه مي دهد.

۲۲۰ گونه پرنده، ۳۸ گونه خزنده، ۵ گونه دوزیست، ۴۸ گونه پستاندار و ۲۲ گونه ماهی در این منطقه زندگی میکنند که از پستانداران جنگل ارسباران میتوان به کَل، بز، گراز، خرس قهوهای، وشق (سیاهگوش) و پلنگ اشاره کرد.مرغ قفقازی سیاه یا همان قره خروس قفقازی، کبک، دراج، قرقاول، پرندگان شکاری مختلف و تعداد بیشماری پرنده آبزی و خشکیزی از جمله پرندگان این منطقه هستند. در پارک ملی ارسباران ۲۲۰ گونه پرنده، ۳۸ گونه خزنده، پنج گونه دوزیست ۲۲ گونه ماهی و ۴۸ گونه پستاندار زندگی میکنند که نشاندهنده اهمیت اکولوژیک و زیستمحیطی بالای آن است.

اهمیت کاپیسا نتنها ستراتژیک، بلکه اقتصادی نیزبوده است. موقعیت این کتیبه ها دارای اهمیت زیادی است. تمثالهای سرخ کوتل نیز تا اندازۀ زیادی نشان دهندۀ مجسمۀ کنیشکای مشهور از متورا درهند شمالی است. یک نسخه درعین خط یونانی و زبان بکتریائی نوشته شده که در سرخ کوتل و رباتک بکار رفته است. یکی از با ابهت ترین آثار کوشانها درافغانستان، معبد شاهانه سرخ کوتل درشمال کوتل های هندوکش و نچندان دور از جنوب رباتک است. ساحه دربرگیرندۀ یکتعداد کتیبه های با خط یونانی، اما درزبان بکتریائی (ایرانی)، بسیار مشابه به متن فوق الذکر رباتک است. درزمان های جنگ بین امپراطوری روم و پارتیان، مسیرجنوبی ازطریق ملکیتهای هندی کوشانها از توجه خاصی برخوردار بوده است، زیرا اجناس میتواند توسط کشتی ها ازطریق سواحل بحیرۀ سرخ مصر به هند و معکوس آن انتقال داده میشود.

متن های بکتریائی و هندی میانه اشاره به ویما دارد، اما از اینکه این ویماکدفیزیس یا اسلاف او، ویما تک (تو) میباشد، هنوزنامعلوم است. سکه های آخری بعدا توسط شاهان هندی بشمول آنهای که مربوط به دودمان قدرتمند گوپتا درشمال هند بودند، تقلید میشوند. او در انجام این کار بطورآگاهانه اوریاس رومیان را تقلید میکند. با این کار احتمال اینکه شکارچیان بیرحم آن نواحی مثل مار آناکوندا غافلگیرم کنند، کمتر میشد. تولید کننده ها: در این منطقه شعاع آفتاب داخل شده میتواند که در عمل فوتو سنتیز به کار برده شود. مشابهاتی نیز بطرف غرب پیدا میشود، درهنر پارتیان که بر باقیماندۀ فلات ایران تسلط داشتند.

در پای راهزینه یک دیوار بزرگ وجود دارد که ازطریق یک پرواز طویل زینه های دیگر تقرب نموده و با احتیاط درتطابق به باقیماندۀ مجموعه ساخته شده است. در اینجا یک راهزینه (پلکان) تاریخی بارتفاع حدود 55 متر قرار دارد که در چهار پرواز بیک جایگاه مقدس در بالای کوهی میرسد که ناظر جلگه های وسیع است. بتعداد مجموعی 5 کتیبه بیک ارتفاع بیش از4000 مترجا داده شده اند. یکی ازاین متن ها بنام کتیبه بزرگ ارائه کنندۀ کنیشکا اونیندو “کنشکای پیروزمند” است که در مدخل عمدۀ راهزینه قراردارد.

دو کتیبه دیگر بالترتیب درخط یونانی و خروشتی هستند، اما خواندن ایشان ناممکن است. نوع دیگر نشان دهندۀ برتخت نشانیدن (بکتریان) اردوکشو(ویریتراغنا) درعقب وحامل یک قهرمان براهمی است. سکه های مسی واسودیوا و جانشینان او تنوع بزرگی را نشان میدهند که دربرگیرندۀ سکه های دارای شیوا و نرگاو و سکه های دارای اردوکشو است. یکجا با این سکه های کوشان، یکتعداد ایوری رومی نیزبدست آمده که شامل سکه های امپراطورهای دومیتیان (81- 96 م)، تراجان (98- 117 م) وسبینا همسر هادریان (117- 38 م) بوده ونشاندهندۀ قدامت خزینه درحوالی 117 م است. اینها شامل میورو(میترا)، موا (مون یا مهتاب)، آتشو(آتش) و وادو(باد) بکتریان میباشد.

همراه داشته باشید. مراقب حیوانات وحشی باشید و در نزدیکی محل کمپ، آتش روشن کنید. حفریات باستان شناسی درین قسمت افغانستان شاید یکروزی این مسئله را روشن سازد. ماده 6- وزارت كشاورزی و منابع طبيعی میتواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان تفويض نمايد. قانون میتواند رباخواران را منع کند، احکام مضاربه را اجرا و معمول دارد، قانون میتواند اطمینان مال و جان به تبعه بدهد. یکجا با این سکه ها که در یک ظرف ستیتایت (سنگ صابون) دربین مخروبه های یک گنبد (ستوپه) یافت شده، یک سکه طلائی امپراطوررومی، تراجان (98- 117 م) وجود دارد، بدین معنی که این ذخیره گاه با سکه های ویماکدفیزیس پس از 98 م ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید