جنگل ابر در شاهرود

منابع تفرجی طبیعی اکوسیستم های جنگلی مشتمل بر منابع طبیعی متنوعی است که از اثر متقابل توپو گرافی , آب و هوا , منابع آب و تیپ و تراکم گیاهی ایجاد شده است . حفظ آب و خاک، ایجاد مناطق تفریحی و تفرجی و غیرهاست. وی اضافه کرد: اگر چه این حریق ها در سطح وسیع است اما آتش سوزی ها در این مناطق جنگلی سطحی بوده و دود ناشی از سوختن لاشبرگ ها مشاهده می شود. گلستان یکی از تاریخیترین بخشهای ایران است که تپهها و ارتفاعاتش با پوشش گیاهی و جنگلهای وسیع و سراسر سبز پوشیده شده و در آنها تعداد زیادی آبشار و رودخانه جریان دارد.

برای مثال مدتی قبل یک گروه باستانشناس که با هلیکوپتر بر بالای جنگلهای آمازون مشغول گردش بودند، موفق شدند در یکی از بکرترین مناطق آمازون یک قبیله سرخپوست را شناسایی کنند. الگوریتم رندوم فارست دارای سه متغیر اصلی است که باید قبل از بهکارگیری، تنظیم شوند. رندوم فارست (Random Forest) یا جنگل تصادفی یکی از الگوریتمهای پرکاربرد یادگیری ماشین (Machine Learning) است. مثلاً در محیط باز عود جنگل بارانی Rain Forest بواسطه جریان بیشتر هوا، زودتر میسوزد تا در محیط بسته با هوای ساکن. درخت تصمیم همواره با یک سوال کلی مانند «آیا امروز برای موجسواری مناسب است؟

به یاد داشته باشید که زباله های خود را همواره از طبیعت جمع آوری کنید و همچون جنگل های هیرکانی که در طی میلیون ها سال دوام آورده اند، طبیعت پاک را در زمین برای آیندگان به یادگار بگذارید. به ناچار می بایست در اطراف خود محل هایی داشته باشد که بتواند برای اوقات فراغت و لحظات آرامش و رهایی از زندگی ماشینی به آنجا برود . از دیگر ﺁثار تاریخی که نشان می دهد این جنگل ها علاوه بر جنبه طبیعی از جنبه ی تاریخی هم برخوردارند می توان به وجود قلعه بابک، قلعه جوشین، بقعه شیخ شهاب الدین اهری، دژ قهقهه و قصر آیینه لو اشاره کرد.

از دیگر گونه های میوه در این جنگل پهناور میتوان به سماق، زرشک وحشی، انار وحشی، سیب و گلابی وحشی، تمشک و زغال اخته اشاره کرد. پر کاری وی را به راحتی میتوان در 51 کتاب و چند صد مقالهای که منتشر کرده، دید. این به این معنی است که هرکدام از دادهها را میتوان بیش از یک بار انتخاب کرد. کاری (درختکاری) بهوجود میآید، هر چند این جنگلها را میتوان با کاشت بذر نیز بهوجود آورد.

روستای الهرد در گورستان قدیمی الهرد، سنگ نوشتههایی مصور با حاشیههای منقش به خوبی حفظ شدهاند. این جنگلها در سال ۱۳۵۴ نیز از طرف یونسکو عنوان “ذخیرهگاه زیستکره” را دریافت کرد و به عنوان فسیل زنده معروف شد. البته در سال 2005، با ثبت جهانی این درختان موافقت نشد و بعد از تلاش کشورهای آذربایجان و ایران به تازگی سازمان یونسکو با ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی در ایران موافقت کرد. رئیس جمهورغنی خاطرنشان کرد که افغانستان نظر به موقعیت استراتیژیک خود در حال مبدل شدن به چهارراه آسیا و منطقه است و از همین جهت فرصت های مناسب برای توسعه همکاری های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی دارد.

و جانوری را تشکیل داده و تحتتأثیر عوامل اقلیمی و خاکی قادر است تعادل طبیعی خود را حفظ کند. جنگل تصادفی با استقبال خوبی روبهرو شده است؛ زیرا علاوه بر سهولت در استفاده و انعطافپذیری، مشکل گروهبندی و رگرسیون را نیز توانسته حل کند. این یک حیوان بسیار مسموم است و با نیش خود مخلوطی از نوروتوکسین ها را که باعث فلج و خفگی می شود تلقیح می کند و به عقیده برخی سمی ترین عنکبوت جهان است.

از آن جا با تاکسیها و اتوبوسهایی که از ساعت هشت صبح تا شش غروب کار میکنند خودتان را به جنگل ابر برسانید. با گرم شدن آب و هواي كره زمين يخچالها ذوب شدند يا به اصطلاح عقب نشيني كردند و پس از مدتي دوباره بر اثر سرد شدن اقليم يخچال ها شروع به پيشروي كردند. ماده پنجم- در مورد منابع طبيعی مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقی میگردد.

شناختهشدهترین «روشهای گروهی» کیسه یا Bagging نام دارد. چه تهدیداتی علیه آمازون وجود دارد؟ در این زمان، این گروه از قدرتمداران با طرح یک کودتای نرم علیه دیلما روسف، رئیسجمهور وقت برزیل، فرصتی برای جانشین او یعنی میشل تمر که درمورد زمینگیران و قوانین بردهداری برزیل سختگیر نبود، مهیا کردند. با این حال، زمانی که چندین درخت تصمیم در گروههای مختلف (Ensemble)، الگوریتم جنگل تصادفی را تشکیل میدهند، نتایج دقیقتری پیشبینی میکنند؛ مخصوصا زمانی که هر کدام از درختان با یکدیگر همبستگی نداشته باشند.

الگوریتم جنگل تصادفی یا همان Random Forest یک مدل توسعهیافته از روش کیسه است؛ زیرا در این الگوریتم از هر دو روش کیسه و ویژگیهای تصادفی برای ایجاد یک جنگل بدون همبستگی از درختان تصمیم، استفاده میشود. ارتفاع منطقه از ۶۰۰ متر در مرز شمالی تا ۳۰۶۴ متر در ضلع جنوب شرقی از سطح دریا متغیر است؛ این دهکده نمونهی یک ییلاق بی نظیر است. زیرا تغییرات اقلیمی که متناسب باافزایش ارتفاع صورت میگیردمی تواندمناظرمختلف (بیوم ها)رابوجودآورد.اغلب اوقات این مناطق دارای آب وهوا وموجودات زنده خاص خودمی باشند.

توران :که شامل قسمت اعظم فلات ایران است. نیل طولانی ترین رود در جهان است که از شرق آفریقا به طول 6650 تا دریای مدیترانه در شمال ادامه دارد. در ادامه به توضیح اینکه الگوریتم جنگل تصادفی چیست و چگونه در پیشبینی قیمت بیت کوین مورد استفاده قرار میگیرد، میپردازیم. گونه های دیگر در این لیست قرار دارند زیرا از ویژگی های این جنگل چشمگیر است و یا در معرض نابودی قرار دارد. آدرس جنگل از این قرار است: شاهرود، سرچشمه، جاده آزادشهر، بعد از پلیس راه، روستای ابر.

سخت ترین انتخاب بعد از ازدواج، انتخاب مقصد مناسب ماه عسل است. در روش گروهی، یک نمونه تصادفی از دادهها در یک مجموعه با امکان جایگزینی انتخاب میشود. درخت تصمیم تمام ویژگیهای تقسیمشده ممکن را در نظر میگیرد، در حالی که جنگل تصادفی تنها زیرمجموعهای از آن ویژگیها را انتخاب میکند. اگر به مثالی که قبلتر زدیم یعنی «موجسواری» برگردیم، ممکن است سوالاتی که فرد اول نسبت به فرد دوم میپرسد، کاملتر و جامعتر نباشد. واژه جنگل از زبان سانسکریت است و از راه فارسی به اکثر زبانهای اروپائی نیز وارد شدهاست و معنای جنگل طبیعی و بکر را میدهد.

طبیعی از نظر زیستمحیطی فقیرتر از جنگل بکر است. توجیه نیست و نگهداری آنها حتی از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیر است. • منطقه خزر : (Hyrcanien) که شامل دشتهای سواحل خزر و نقاط کوهستانی جنگلی و نقاط مربوط و مجاور آنها است. صنوبر در بسیاری از نقاط ایران). آنها همچنین در بسیاری از نقاط ساحلی برزیل یافت می شوند. جنگلهای مناطق نیمهخشك ایران واقع در كوههای زاگرس از سردشتِ آذربایجان غربی تا كازرونِ فارس، استانهای آذربایجانغربی، كردستان، كرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، كهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان و همچنین در ارتفاعات جنوبی البرز و دیگر مناطق كوهستانی و ارتفاعات گوناگون كشور، به صورت تُنُك، دیده می شود.

جنگلهای ایراندر چهار منطقه خشك، نیمهخشك ، نيمه مرطوب و مرطوب پراكندهاند. ج ) جنگل هاي نيمه مرطوب ارسباران اين جنگل ها در شمال غرب ايران كه شامل حوضه آبخيز رودخانه ارس است روييده اند.اين جنگل ها عمدتاً مخروطي از درختان بلوط و راش سفيد تشكيل شده اند. در ولایت بادغیس در غرب کشور حدود ۳۰ هزار هکتار جنگلی طبیعی سته وجود دارد. روستای بلیران از شمال به روستای کمدره ازجنوب به جنگلهای سرفراز شمال و کوه چلاو، از شرق به جنگلهای سرسبز و انبوه و رودخانه و از غرب هم به جنگل و کوه متصل شده.

قطع درختان این منطقه سرسبز نورستان را به خاکدان سیاهی تبدیل سازند . پسته در این فصل خندان میشود و وزن آن نیز سه برابر نسبت به دو ماه قبلش، زیادتر میگردد. دشت آزو از مناطق کوهستانی آمل به شمار میرود لذا درکنار هوای دلنشین و خنک در فصل تابستان، شاهد منطقه ای سفیدپوش و بسیار سرد در زمستان هستیم لذا بهترین زمان بازدید از دشت آزو فصل بهار و تابستان می باشد چراکه در روزهای سرد سال، مسیرهای دشت آزو بسیار صعب العبور خواهند شد.

این الگوریتم که توسط دو متخصص علم آمار یعنی لئو برایمن (Leo Breiman) و ادل کاتلر (Adele Cutler) ابداع شده است، خروجی چندین درخت تصمیم (Decision Tree) را برای رسیدن به یک نتیجه واحد، ترکیب میکند. درختهای تصمیم بهدنبال یافتن بهترین تقسیم برای زیرمجموعه دادهها هستند و معمولا از طریق الگوریتم “درخت گروهبندی و رگرسیون (Classification and Regression Tree)” این کار را انجام میدهند. » پرسیده میشود. این سوالات گرهها یا نودهای تصمیمگیری درخت تصمیم را تشکیل میدهند و وسیلهای برای تقسیم دادهها هستند. لازم بهذکر است منظور از نود، نودهای ساختمان داده است و ارتباطی با نودهای شبکههای بلاک چینی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید