جنگلات پسته بادغیس رو به نابودی

منابع تفرجی طبیعی اکوسیستم های جنگلی مشتمل بر منابع طبیعی متنوعی است که از اثر متقابل توپو گرافی , آب و هوا , منابع آب و تیپ و تراکم گیاهی ایجاد شده است . جنگلهای هیرکانی یکی از منحصر به فردترین نوع جنگلها در دنیا هستند که همچون نوار سبزی بر شیبهای شمالی جبال البرز قرار گرفته و سواحل جنوبی دریای خزر را میپوشانند. اخیرا قضات دیوان عالی برزیل به حفظ یک منطقۀ اختصاصی سرخپوستان در ایالت شمالی رورایما، بهعنوان یک سرزمین واحد و یکپارچه رأی دادند . پارک جنگلی النگدره یکی از مهم ترین و زیباترین مناطق گردشگری در محدوده شمالی ایران می باشد.

همانند آرامگاه ناصر الحق، آرامگاه میر حیدر آملی هم در منطقه پایین بازار آمل قرار دارد و بازدید از این بنای تاریخی که از نمادهای معروف آرامگاه سازی در ایران قدیم می باشد خالی از لطف نیست. جنگل های ایران از دیرباز مکان اسکان و زیست انسان بوده است و هم اکنون نیز سکونتگاههای بسیاری در مناطق جنگل وجود دارد که طی سالیان به همزیستی با این اکوسیستم پیچیده به تعادل رسیده اند . «مرس» نام دیگر درخت راش بوده و «سی» قید مکان در نظر گرفته میشود.

جنگل زدایی (Deforestation)، به نابودی دائمی جنگلها در راستای تبدیل کردن آنها به زمینهایی با کاربردهای دیگر گفته میشود و در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگی است که جامعه بشری با آن روبرو است. حفاظت فیزیکی درحال حاضر با نیروهای منابع طبیعی که در 36 واحد درحوزه اداره کل مستقر هستند صورت می پذیرد در راستای ماده179 و129 قانون برنامه سوم وچهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی یگان حفاظت دراداره کل ایجاد گردید. پس از تشکیل مجموعه دادهها، فرایند وارد فاز سوم میشود (با توجه به تصویر شماره یک) و با توجه به دو مدل گروهبندی یا رگرسیونی، شروع به پیشبینی قیمت بیت کوین میکند.

یک سوم از مجموعه دادههای که در برآورد نمونه استفاده میشوند، بهعنوان دادههای آزمایشی کنار گذاشته میشوند و آنها را بهعنوان نمونههای خارج از کیسه یا Out of Bag میشناسند. بعد از جمعآوری و یک دست کردن دادهها، نوبت به هممقیاس کردن دادهها (Data Scaling) میشود. برای اتراق کردن در جاده باید امکانات اولیه را همراه داشته باشید. مسیری که از کنار مجتمع نارنجستان در جاده هراز شروع می شود و ۲۵ کیلومتر بعد، در روستای جنگلی بلیران به انتها می رسد، مسیری مسحور کننده که برگ های زرد و قرمز با ترکیبی از سبز و نارنجی، لذت پیاده روی پاییزی را دو چندان می کنند.

شهر ایکیتوس در پرو، بزرگترین شهر در جهان است که از طریق جاده دسترسی به آن امکان ندارد. این ویژگی، زیر مجموعههای تصادفی از ویژگیها میسازد که همبستگی کم را میان درختهای تصمیم، تضمین میکند. این کار منجر به کاهش همبستگی میان درختان تصمیم میشود. الگوریتم جنگل تصادفی چگونه کار میکند؟ الگوریتم رندوم فارست دارای سه متغیر اصلی است که باید قبل از بهکارگیری، تنظیم شوند. به ناچار می بایست در اطراف خود محل هایی داشته باشد که بتواند برای اوقات فراغت و لحظات آرامش و رهایی از زندگی ماشینی به آنجا برود . در این میان پارکها و تفرجگاههای جنگلی به عنوان محیط طبیعی یکی از کانن های توجه پناهندگان زندگی صنعتی و ماشینی است .

نفس میكشی زندگی را. با درنظر گرفتن تنوعهای احتمالی در دادههای جمعآوری شده، میتوانیم خطر برازش بیش از حد، خطای شناختی و واریانس کلی را کاهش دهیم و در نتیجه، پیشبینیهای دقیقتری انجام دهیم. این روند شامل پنج بخش جمعآوری داده، انتخاب ویژگیها، برآورد مدلها، پیشبینی و نهایی سازی و ارائه نتیجه میشود. در بخش اول که مربوط به جمعآوری داده میشود، باید متغیرهایی را که میخواهیم برای پیشبینی قیمت بیت کوین استفاده کنیم، انتخاب کنیم. این دادهها میتوانند قیمت شروع، قیمت پایانی، بیشترین قیمت، کمترین قیمت، حجم مبادلات یا هر متغیر دیگری که مربوط به قیمت بیت کوین میشود، باشد.

در ادامه به توضیح اینکه الگوریتم جنگل تصادفی چیست و چگونه در پیشبینی قیمت بیت کوین مورد استفاده قرار میگیرد، میپردازیم. الگوریتم جنگل تصادفی در حوزههای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. الگوریتم جنگل تصادفی در حوزههای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارت دیگر به چه میزان هر کدام از متغیرهای مستقل نسبت به متغیرهای مستقل دیگر، تحت تاثیر قرار گرفته است. مایکل دیلی (Michael Daley) استادیار علوم محیط زیستی از کالج لیسل در شهر نیوتن ایالت ماساچوست، مشکل شماره یک جنگل زدایی را تاثیر آن بر چرخه کربن جهانی میداند.

این به این معنی است که هرکدام از دادهها را میتوان بیش از یک بار انتخاب کرد. بهعنوان مثال میتوان از تایم فریمهای روزانه، هفتگی، سی روزه و ۹۰ روزه استفاده کرد. برای مثال سمور های غول پیکر در مواقع ضروری تا 3 کیلوگرم غذا می خورند و در بیشتر اوقات از حیوانات دیگر تغذیه می کنند. علیرغم کثرت مارهای سمی، مخصوصاً در مناطق قشلاقی کنار ارس، کشتن این حیوانات عملی مذموم شناخته میشود.

ویژگیهای تصادفی بهعنوان ویژگی کیسه شناخته میشوند. گیاهان مرده تجزیه میشوند و هوموس را تشکیل میدهند، این ماده آلی آب را نگه میدارد و مواد مغذی را برای خاک فراهم میکند. بیشتر بخش جنگل های آمازون در خاک برزیل با ۶۱٪ و پرو با ۲۹٪ مساحت کلی جای دارد. منطقه ارسباران امروز یک منطقه حفاظت شده است و حدود ۱۳۰ هزار هکتار مساحت دارد. اما در جنگلهایی که تحت مدیریت قرار میگیرند، دخالتهای علمی سبب آن میشود که طول هر یک از این مراحل تحولی را کوتاهتر نموده و در ضمن ارزشهای تولیدی درختان جنگلی را نیز افزایش میدهند.

ویکتور دبلیو هووآنگ (Victor W Hwang) و گرگ هوروویت (Greg Horowitt) که سابقهی کار در این مجموعهی مثال زدنی را دارند تجربههای خود را در این کتاب ارائه میدهند. کاهش ریسک برازش بیشازحد: درختان تصمیم در مدل خود سعی دارند تمام دادهها را بهصورت مناسب نمایش دهند و این ریسک برازش بیشاز حد را افزایش میدهند. در ابتدای ورود به جنگل آنتن موبایل بسیار ضعیف میشود و باید با تلفن همراه خود خداحافطی کنید. جک لندن (Jack London) در آوای وحش کوشیده است به دنیای رمزآلود سگی وفادار وارد شود و لحظهای جان خود را با جان او همراه کند.

استفاده از الگویتم جنگل تصادفی مزایا و چالشهایی به همراه دارد. او گفت در ششمين گزارش چشم انداز جهانی «جی آر اکس» آمده است که در سطح جهان، میزان تخریب و از بین رفتن تنوع حیات، نسبت سال های قبل بیشتر گردیده است و در حالت بحرانی قرار دارد. در آخر با بررسی همبستگی میان تمام متغیرها، دادههایی که از نظر ویژگی و درستی در محاسبه، عملکرد بهتری داشه باشند، بهعنوان مجموعه دادهها (Datasets) در اختیار سیستم قرار میگیرند.

این یکی از تفاوتهای کلیدی میان درخت تصمیم و جنگلهای تصادفی است. انعطافپذیری: از آنجایی که جنگل تصادفی میتواند برآوردهای رگرسیونی و طبقهبندی را با درجه بالایی از دقت انجام دهد، یک روش محبوب میان علاقهمندان به علوم داده است. معمولا جینی (Gini) و میانگین کاهش در ناخالصی (Mean Decrease in Impurity) برای اندازهگیری میزان کاهش دقت مدل در هنگام حذف یک متغیر استفاده میشود. برای همین است که در جنگل دریایی از ابر شکل میگیرد. پاییز و زمستان: جنگل ابر پاییز زیبایی دارد اما سفر در این فصل به افراد آماتور که تجربه زیادی ندارند، توصیه نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید