تحقيق كاملي در مورد جنگل هاي آمازون و دو عكس بسيار زيبا از آن

فرماندار شهرستان هوراند نیز طی بازدیدی از چوبهای جنگلی که توسط اداره منابع طبیعی این شهرستان از سودجویان الوار جنگلی کشف و ضبط شده است، اظهار کرد: جنگلهای ارسباران، قلب تپنده این منطقه است و با افرادی که اقدام به قطع درختان جنگلی و فروش آنها میکنند، از طریق مجاری قانونی به شدت برخورد خواهد شد. داستان هرودوتس دربارۀ سکائیان و کایمیریان توسط منابع همزمان شرق نزدیک تقویه میشود. درحالیکه سکائیـان شمالشرق و شرق بکتریـا بنام تباری خویش نامـیده مـیشدند.

همانطور که در شکل 8 دیده میشود نزدیکترین منطقه حفاظت شده پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق در جنوب (10 کیلومتری) و پارک ملی گلستان در شمال شرق است. 📘 در جای خالی کلمه مناسبی از کلمات زیر بنویسید. ملایان که سید صالح عرب و حاجی ملاعلی و دیگران بودند از این سخن بتکان آمدند، و بدشمنی سپهسالار برخاسته و او را بیدین خواندند، و نامهای بناصرالدینشاه نوشتند که سپهسالار را با خود بتهران نیاورد.

این فقره یک شـهرگندهارا بنام کاسپاپیروس را بحیث یک دماغه (برامدگی، ساحل) سکائیـان توصیف مـیکند. بلخ ثابت مـیکند کـه درحوالی 522 ق م سنگر شمالی و قسمت سکائی امپراطوری بوده، درحالیکه اراکوزیـا مرکزمطلوب امپراطوری درجنوبشرق بوده است. درحالیکه عرصه های زیـاد سکائی را شاید بشمول کوچیگری و نیمـه کوچیگری درکوههای بدخشان نگهمـیدارند. درون عین زمان مـیدانیم کـه طبقۀ حاکم قسمت اعظم ایران شرقی و بخصوص شمالشرق، متشکل از اولادۀ مـهاجمـین سکائی از اوایل هزارۀ اول بودند. اینان آن را پذیرفتند، ولی هر کس را که نام بردند عین الدوله بهانه آورد و نپذیرفت تا سید احمد طباطبایی (برادر شادروان طباطبائی) را برگزیدند، و عینالدوله او را پذیرفت، و کالسگه و سواره برای آوردن او بشهر فرستاد، و او با پسران خود سوار شده بشهر آمد، و نخست عینالدوله، و سپس شاه را دید و گفتگو کرد، ولی چون بعبدالعظیم باز گشت، آقایان باو بدگمان گردیدند، و بگفتگویی که کرده بود ارج نگزاردند، و سپس دانسته شد میانه او با عینالدوله در نهان پیوستگی میبوده.

در سال ۱۹۸۱، سل، آنفلوآنزا، آبله و سرخک به این مردم هجوم آورد و رهبران گروههای بازماندهی جاپائو برای صحبت درمور آتشبس با FUNAI ملاقات کردند. این بدین معنی است، شـهرکاسپاپیروس کـه احتمالا با کاپیسای قدیمـی و مسکونـه هخا کاپیشا- کانیش (طوریکه درکتیبۀ بیستون ذکرشده) مطابقت دارد، درنزدیکی سرزمـینـهای اشغال شده توسط سکائیـان واقع است. دانش ما دربارۀ سرزمـینـهای افغانستان درون دورۀ هخاان، بین 550 و 330 ق م محدود است. تاجیکان غالبا بدون کدام دلیلی بنام تاجیکهای کوهستانی (و پامیریها یا غلکا ها) یاد میشوند که درشمالشرقی ترین حصۀ کشور و اطراف آن بشمول واخانیها و دیگران زندگی میکنند (زبانهای که درشمالشرق افغانستان صحبت میشود شامل وخی در واخان، شغنی در شغنان، روشانی درشمال شغنان، اشکاشمی دراشکاشم، سنگلیچی درسنگلیچ و منجی در منجان و چترال میباشند.

مقامات بکتریـا (مـهمترین مرکزهخا درشمالشرق و سکائیزه شده درسده های قبلی) به منظور باردیـا کمک مـیکند. ساکاهایی امـیرگائیـان مـیتواند مستقیما درشمالشرق وشرق بکتیریـا، درون وادیـها و کوههای اطراف آمودریـا و در بدخشان فعلی واقع باشند. خانههای آنها مالوکا نامیده میشود که خانههایی بزرگ و حصیری است؛ به طوری که ۱۵ خانوار میتوانند در آن زندگی کنند. بخش هایی از جاده سیاه بیشه با چشم انداز طیبای طبیعت به پاتوق عکاسان حرفه ای طبیعت تبدیل شده است تا تابلویی جادویی از طبیعت را ثبت کنند. پارک میرزا کوچک خان جنگلی از معدود پارک های جنگلی استان مازندران است که به عنوان منطقه نمونه گردشگری شناخته شده و گردشگران برای دسترسی به این پارک می بایست به فاصله 18 کیلومتر جنوب آمل مراجعه کنند تا در نزدیکی رودخانه هراز، وارد پارک شوند.

در این میان هنوز هم زنان آمازون یافت می شوند که به شیوه هزاران سال پیش خود را استتار می کنند و کمتر اطلاعی از فن آوری های روز ندارند. چقدرهیجان انگیز هست اگر این وضعیت را با آنچه بیش از دو هزارسال بعد درون افغانستان رخ مـیدهد، مقایسه کنیم. به گزارش ایسنا، کامران پورمقدم اظهار داشت: جنگلهای ما دچار تهدیدها و آسیبهایی است و همیشه برای احیای جنگلها طرحهایی را در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در دست داریم اما امسال موضوعی را با عنوان پویش مردمی «برای ایرانی سرسبز و هر ایرانی یک درخت» طراحی کردیم تا براساس این طرح با مشارکت مردم جنگلها را احیا کنیم.

این رهنمایـان با لباس پارسی یـا سکائی/مادی تصویر شده اند. از آنجائیکه کاپیسای قدیمـی درشمال کابل فعلی و در پای (جنوب) کوههای هندوکش قراردارد و مـیتواند با بگرام امروزی تشخیص شود، مـیتوان نتیجه گرفت کـه کوه های هندوکش درون واقعیت توسط سکائیـان کوچی یـا نیمـه کوچی اشغال شده بوده است. یکی ازاین قطعات متشکل هست ازبکتریـانـها و ساکاهای امـیرگائی کـه در راس آن هیستاسپس، پسرداریوش قراردارد (شکل 2). شمولیت ساکاها ازدلچسپی بزرگی برخورداراست.

دادارشیش و ویوانا کـه بطور آشکار از باردیـا را پشتیبانی کرده، بعد ازفرونشاندن شورشـها درون مارگیـانا و اراکوزیـا و پس از شنیدن خبرمرگ باردیـا درک مـیکنند کـه آنـها گزینۀ دیگری ندارند، بجزاینکه جانب داریوش را بگیرند. درحقیقت، دادارشیش و ویوانا یگانـه حاکمانی اند کـه در متن بیستون ذکر شده اند. ۲۲۰ گونه پرنده، ۳۸ گونه خزنده، ۵ گونه دوزیست، ۴۸ گونه پستاندار و ۲۲ گونه ماهی در این منطقه زندگی میکنند که از پستانداران جنگل ارسباران میتوان به کَل، بز، گراز، خرس قهوهای، وشق (سیاهگوش) و پلنگ اشاره کرد. چپ: این برگچه، یا بخشی از یک برگ، احتمالا از یک سرخس از سرده لیگودیوم (Lygodium) آمده باشد.

در ناحیه مرزی شمال غرب ایران، طبیعت کوهستانی زمردگونهای گسترده شده است که با نام جنگل ارسباران از آن یاد میشود. آنـها استعمال هاوما را شاید همراه با مذهب زرتشتی و در تساوی با باشندگان ایرانی منطقه پذیرفته باشند. شکی وجود ندارد کـه آخرین ها نشانۀ ورود تازۀ آنـها دراین ساحه بوده باشد، یعنی بمراتب بعد تر ازنفوذ اولیـه کوچیـان سکائی/ساکا درون اوایل هزارۀ اول. انسان تاکنون توانسته تنها به درصد کمی از آن ها پی ببرد و هنوز عجایب زیادی برای کشف و پی بردن به آن ها وجود دارد.

با ظهور سلجوقها، فلات ایران برای نفوذ بیشتر ترکها از شمال وسیعا باز میشود که باعث تغیر الگوی تباری و زبانی فلات ایران تا امروز میشود. واهیـازداتا بزودی قسمت اعظم نوار جنوبی فلات ایران را تحت کنترول مـیآورد، از پرسیس درغرب که تا اراکوزیـا و وادی کابل درشرق. رود کنگو حوضه را از غرب به خلیج گینه ، از طریق دشت ساحلی گابن تخلیه می کند. او یک ارمنی خوانده شده و توسط داریوش فرستاده مـیشود که تا شورشی درشمالغرب فلات ایران را سرکوب کند.

حتماً تا به حال نشنیده بودید که چه کارهایی از دست خودروهای کاروان بر می آید. اهمیت جنگل های بارانی استوایی مطالعات نهم را از سایت پست روزانه دریافت کنید. چگونه به جنگل ارسباران برویم؟ با هواپیما: بلیط هواپیما به مقصد تبریز بگیرید و بعد از این شهر، با کرایه ماشین به منطقه ارسباران بروید. این همچنان توضیح کنندۀ این سخن هرودوتس هست که مردمپاتیروس (کسپاپیروس) ازنگاه شیوۀ زندگی همانند بکتریـان اند. هرودوتس بدون شک بربنیـاد منابع پارسیـان مـیگوید ارتش دارای چندین قطعه بوده کـه بعضی ازایشان را مـیتوان با نواحی تشخیص داد کـه امروزافغانستان نامـیده مـیشود.

نام ساکاها درمنابع هخاان اشاره بـه سکائیـان منابع یونانی است. موجودیت یکتعداد مردمان واضحا قابل شناخت سکائیـان دشتها و صحراهای شمال وشمالغرب دراین ساحه، نشاندهندۀ یک توضیح مبهم درمنابع قدیمـی است. او این بنیـاد را درون بین رهبران مادها و سایرین شمال مـییـابد کـه حاکم ایشان بود. چشم هایتان را ببندید، به هیچ چیز فکر نکنید جز باران و این جنگل. البته نباید نگران باشید چون شما به قسمتهای حفاظت شده جنگل دسترسی خواهید داشت. جنگل جهان نما به وسعت بیش از سی هزار هکتار در استان گلستان و در ارتفاعات جنوب گرگان و جنوب شرقی کردکوی در سلسله جبال البرز قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید