تجربههای مصاحبه و کار در انتشارات جنگل

وی افزود: منطقه جنگلی گرده پشته حوزه شهر بیجار در شهرستان رودبار نیز به میزان یک هکتار دچار حریق شده بود که بعد از چند ساعت مهار شد. مورد سوم هم حوزه تخصصی یعنی محتوا بود. مانند جنگل های واقع در نواحی کوهستانی که حفظ وتجدید نسل آنها از لهاظ حفا ظت وحمایت خاک ، تآمین منابع آب وجلو گیری از خطرات سیل ضروری ا ست بر علاوه چرای دا م درهمه حا لت مضر نیست و تنها ا ز چرای سنگین ، مفرط، بی قاعده ونا مناسب است که جنگل خساره میبیند ولی میتوا ن د ر مورد پرورش د ا م وجنگل تا حد ترتیب کرد که هیچ یک ا ز ا ین د و ا خلا ل حیا ت دیگری نبا شد .

بعضی از درختان آن که در نواحی بند قرغه ، وپارک پوهنتون کابل و تپه مرنجان غرس گردیده اند. درخت لمنح cedrus deodara : درخت لمنح بطور طبیعی در نواحی شمال غربی همالیا،قسمت های شمالی بلوچستان و مناطق جنوب غرب افغانستان انتشار یافته اند. وقتی مناطق سرحدی تحت کنترول میآید، محمود بیک سلسله طولانی کمپاینهای نظامی بطرف شرق آغازمیکند. بادام کوهی: amygdales communis این درخت در منطقه جنوب غربی و شرق افغانستان انتشار یافته در ارتفاع این درخت 4 الی 5 متر به منظور چرای مواشی از آن مورد استفاده قرار می گیرد. اینعده پهن برگان عبارت انداز بلوط،مارو،کچووزیتون که در سرحدات پایین جنگل سوزنی برگان منطقه جنگلزاری جنوب شرق کشور وسیع اند انتشار یافته اند.

درخت بلوط: Quercusbalot این درختان ساحه وسیع را در سرحدات پایین منطقه جنگلات جنوب شرقی کشوراشغال نموده است. درمحل های که شاخ وبرگ درختان جنگلی را برای مصرف دام میچنند باید از احتیا ط کار گرفته شود یعنی باید از برگ وشاخه درختان گرانبها خودداری کنند. معروفترین قبیلهای که از تمام قبایل آمازون قدیمیتر است، قبیله یاگوآ است که افراد آن حتی نمیتوانند زبان هیچکدام از قبایل دیگر را بفهمند. از دیدگاه یونگ «بیرنگی» و «وحدت» عرفا و «طلای ناب» کیمیاگران قرون وسطی همه مظاهری از دست یابی آنها به کمال روانی است که در آن ناخودآگاه با خودآگاه اتحاد می کند و کثرت را از صفحه ای ذهن آدمی می شوید و اورا در حالتی از وحدت قرار می دهد که اضداد ماهیت خود را در آن از دست می دهند و این همان است که در عرفان از آن به «وحدت وجود» تعبیر شده است.

خوردن سمبوسه و فلافل های تند دست ساز، در حالی که روی پل کارون ایستاده اید توصیه می شود. او میگوید: این جنگلبان دچار مصدومیت از ناحیه سر و دست شد. در صورتي كه مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند يا به نظر مأموران جهاد سازندگي و سازمان جنگلها و مراتع كشور افشاي نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذكر مطلب در صورتمجلس محفوظ خواهد ماند. ۱۶اغلب شهرهای بزرگ جهان با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟ جنگلهای آمازون ،یکپنجم همه گونههای پرندگان جهان را در خود جای داده و یکپنجم از گونههای ماهیان جهان هم ساکن رودخانهها و آبهای روان این خطه هستند.

ایسنا/گیلان مدیر موسسه سبزکاران بالان، جنگلهای هیرکانی را فاز نخست اجرای پروژه بانی جنگل دانست و افزود: بعد از ناحیه رویشی هیرکانی، پروژه بانی جنگل را به ناحیه رویشی زاگرسی و سپس ایرانی – تورانی خواهیم برد. این سه نوع جنگل بر اساس طبقه بندی بر حسب عرض جغرافیایی عبارتند از: جنگلهای حارهای یا گرمسیری، جنگلهای معتدله، جنگلهای شمالی یا تایگا. مسافرانی که از مناطق شرقی کشور به خصوص خراسان عازم مناطق شمالی یا تهران می شوند باید از جاده گلستان عبور کنند و با رسیدن به خراسان شمالی کم کم کوهستان های سرسبز و جنگل زیبای گلستان را مشاهده خواهند کرد.

چنا نچه گفته شده که در جنگل ها متشکل از گونه دو گلاس ((Douglasiواقع در باختر امریکا ی شمالی پس ازقطع یکسره درختان درجنگل مد ت 7 -10 سالچرای حیوانات ا جازه داده میشود وبعداز مدت معین ورود دا م در جنگل ممنوعمیگردد. و از انواع خارجی درختان کاج سفید ، کاج سیاه و ناجو که قبلآ به کشور ما معرفی گردیده اند نیز نتیجه خوب تری داده است. یعنی کمک اقتصادی بانکی آن هم عملی بشود اینها پیشرفتهایی است که در کار برنامه ما حاصل شدهاست این سال اول در واقع سال تهیه عمل بودهاست بجهت اینکه قبلا که طرحها ونقشههای عملی حاضر نشده بود و تحقیقات کلی بودهاست اما در این یکسال است که دستگاهی که تشکیل شدهاست پرداختهاست بتهیه طرحها یعنی طرحها وقتی که تمام بشودمیتوانند بعمل بگذارند، مناقصه بگذارند چنانکه دو سه قلمش الان شدهاست این دو سدی که در سیستان الان شروع به ساختمان کردهاند نتیجه همان مطالعات است سد کرج که الان یک قسمتش شروع شدهاست به ساختمان نتیجه همان مطالعات و نقشههای دقیقی است که تهیه شدهاست و همچنین جاهای دیگر که برای قسمت آبیاری گروههای زیادی فرستاده شدهاست (فقیهزاده ـ غیر از قزوین) این را عرض کنم همه جا مشغول هستند و این مقدمات را دارند تهیه میکنند و امیدواریم از سال دوم فعالیت خیلی زیادی آقایان ملاحظه بکنند اما این کارها یک کارهای پر دامنهای است مال آیندهاست کار امروز و فردا، یک ماه و یک سال نیست اینکارهایی است که امیدواریم برای آینده مملکت سعادت وترقی داشته باشد اینکه فرمودند بهمه جا باید برسد، البته باید بهمه جا برسد اما بهمه جا رسیدن این نیست که ما یک پولی را تقسیم بکنیم و بهر جا یک سهمی بدهیم باید اول دید هرجایی چه کاری لازم دارد آنوقت کارش را تهیه کرد و سهمش را داد چنانچه ملاحظه میفرمایید یک جا آبیاری شروع شدهاست پول میدهیم، یکجا کشاورزی، یک جا معادن، یک جا صنایع و کارخانهها چه بسازند و چه کارخانههای موجود را اصلاح بکنند، جاهای دیگر جنگل دارد، دستگاه جنگلبانی اصلاح میشود، جای دیگر پرورش برای دام و حیوانات است و تشکیلات میخواهد این است که وقتی به این جور نگاه میکنیم میبینیم همه جا سهم خودش را میگیرد، هیئتهای اکتشافی که بجنوب رفتهاند اینها مشغول اکتشافات معادن هستند در قسمت نفت و سایر معادن مشغول مطالعات هستند، همچنین مشغول مطالعات آبیاری هستند، بالاخره هیئتهایی برای بهداشت رفتهاند برای دفع مالاریا الان چندین هیئت داریم در نقاط مختلف که دارند کارهای اساسی میکنند این برای سلامت مردم است وقتی که مردم سالم نبودند کار اصلا ازشان بر نمیآید، خوب اینها همه جنبه برنامهای دارد، همه جزو کارهای برنامهاست و اما قسمت اینکه آقای کهبد هم تذکر دادند تولیدی باشد، خوب همه این کارها مربوط به تولید است وقتی ما در آبیاری کار میکنیم این برای تولید است، وقتی برای اصلاح کشاورزی کار میکنیم به جهت تولید است بالاخره وقتی کار بهداشتی میکنیم این را میخواهیم عرض کنم که این کار تولیدی است، بجهت اینکه وقتی مردم سالم نباشند، قوه نداشته باشند تولید خوب نمیشود اینها همه مربوط بهم است.

پاسخ: سنجاب به طور غیر مستقیم از بلوط به عنوان غذا استفاده می کند و روباه با خوردن سنجاب انرژی موجود در بلوط را به بدن خود منتقل می کند. 6- انتخاب نوع دام : درهر جنگل باید نظر به علوفه موجود ه دام راهدایت کرد یعنی درجنگل نظر به علوفه موجوده دام راهدایت کرد چرای بز باید درجنگل ها محدود ویابکلی ممنوع شود.(3) نظربه قواعدفوق مااگرعملی نکنیم سبب ازبین رفتن جنگلامیشود.درشرایط فعلی افغانستان به نسبت مراعات نکردن قاعده وقانون سیاست جنگلداری جنگلات روبه کاهش بوده .درصورت که بخواهیم جنگلات طبیعی ازبین نرود بایدکوشش شود تا قوانین فوق در نظرگرفته شود .وچرای بی رویه قطع بی رویه صورت نگیرد .مابحیث یک فردمسلکی خواهان یک جنگل زیبای طبیعی هستیم بناء اگرچنین قوانین را درنظرنگیریم سطح اقتصادی جنگلات راافزایش داده نمیتونیم بایددام داران رانظربه قواعدفوق وصیت کنیم تاقاعده وقانون رامراعات کرده واز چرای بی رویه وقطع بی رویه جلوگیری کنند.

3- راه ورود به ناحیه چرا: باید بادقت انتخاب کرد وبعد از مدت چندی باید آنر ا تغیر داد .اگر این راه از محل میگذ رد که ورود دام به آ ن ممنوع است باید خند ق عمیق که به قدر کافی پهن نیز باشد حفر کرد . ا ما وقتکه جست ها ظهور کرد دام رااز ساحه باید خارج کرد. در مورد ایجاد زون های سبز ، باد شکن ها وجمعیت های محافظوی مورد توجه قرار گیرند ساحه انتشار و خصوصیات بوتانیکی و طرز تکثیر آنرا مورد مطالعه قرارمیدهیم. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد.

گفتم بابا ما پیاده و خسته در اینجا نهار میخوریم، برای شما نیز جا هست، بسماله بیایید با ما غذا بخورید، ما بعد از یک ساعت میرویم. اگر اهل کوهنوردی باشید، این قله با تمام جاذبه های طبیعی اطرافش بهترین گزینه سفر کوهنوردی برای شما به شمار خواهد رفت. اگر زمانی به آمل سفر کردید حتما زمانی را هم به دیدن این روستای زیبا اختصاص دهید. اگر بدانید در این شبها چه ظلمها که میشود. وقتکه در جنگل از کنده بهر ه بردا ی میشود خاک جنگل باز ودر معرضتابش آ فتاب قرارمیگرد ودر نتیجه علوفه زیاد در آ ن ساحه میروید چرای دام در ا ین گونه ساحات تا مو قع که جست ها نروئیده اجازه داده میشود.

اگردرجنگل علوفه کافی یافت شود که دام بتواند سرتاسرسال درآن بچرد باز هم باید از احتیاط کار گرفت تاپوشش خاک از بین نرود. به خوبی نمو نموده نشان میدهد که به محیط کابل توافق زیست دارد . مقبرۀ او بامتداد قسمت علیای کوکچه در یمگان (جنوبشرق فیض آباد) قرار دارد. آیا داریوش یک دغلباز را بقتل رسانیده یا او برادرواقعی کامبوجیه را کشته است؟ بعد از شکل گرفتن مجموعه دادهها، فرایند وارد فاز سوم میشود (باتوجه به تصویر شماره 1) و با توجه به دو مدل گروهبندی یا رگرسیونی، شروع به پیشبینی قیمت بیت کوین میکند. درقسمتهای کوهستانی که در شروع بهار برف آب میشود وباران به فراوانی میبارد وخاک سرشار از آب است نباید در بردن دام به جنگل شتاب ورزید زیرا حرکت دام ممکن است موجب لغزش خاک ، حذف پوشش گیاهی ، ریشه کند شدن نهالهای که ریشه سطحی دارند شود.

در حدود ۴۲۰ میلیون سال پیش در طی دوران سیلورین، گیاهان کهن و بندپایان باستانی شروع به انتشار در کره زمین کردند و طی میلیونها سال با زیستگاههای گوناگون جهان سازگاری یافتند. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جنگل»، شماره۵۱۰۹. ب- جنگلات سوزنی برگان و ساحه انتشار آن: برای ایجاد جنگل های جدید امروز در اغلب کشور های جهان سوزنی برگان را ترجیح میدهد . در خارج از منطقه جنگلزاری شرقی کشور انواع دیگر پهن برگان پسته،بادام کوهی یا بادام وحشی ،ارغوان ،سکساول ،گز وغیره نیز هستند.

انواع جنگلات طبیعی افغانستان: جنگلات مهم طبیعی افغانستان به صورت کل به انواع سوزنی برگان و پهن برگان از هم تفریق گردیده که روی اوصاف بیولوژیکی وطرز تکثیر هر کدام آن به ترتیب ذیل توضیح میشود. الف- جنگلات پهن برگان وساحه انتشارآن: در افغانستان یک تعداد زیاد پهن برگان وجود دارد. کدام به طور طبیعی وجود دارد؟ 5-نحوه چرا : معمولآ دام رادر جنگل به طور مستقیم به چرا میگذ ا رند درحالیکه این کار غیر اقتصادی میبا شد .

به طور کلی جنگل به بیومهایی گفته میشود که درختان و سایر گیاهان چوبی در آنها غالب هستند. درخت مارو : Quercusdilatata یکی از درختان بلوط بوده که در ولایت کنرها وپکتیا انتشار یافته اند. آغاز یافته. به ارتفاع 3300 متر از سطح بحر روی سطوح مرتفع در ولایت کنرو پکتیا خاتمه می یابد. این جنگل ها به ارتفاعات 580 متر از سطح بحر در ناحیه سواحل دریای کنر،ننگرهار اقلیم نیمه استوایی کشور را تشکیل میدهد. خیلی برنامه ریزی کرده بودیم تا زمانی به جنگل ابر برویم که با پدیده دریای مه در دل جنگل­های هیرکانی روبرو بشویم. البته اینجا افعی هم زیاد دارد که باید خیلی مراقبش بود.

دیدگاهتان را بنویسید