باورم نمیشود که الان زنده هستم!

البته به کوچکترین واحد اقتصادی در جنگل نیز توده جنگلی می گویند . پیاده روی روی برگ های بر زمین ریخته، چیدن میوه های وحشی جنگلی مثل ازگیل و زالزالک، دیدن چشمه و رودخانه و آب تنی در چشمه های آبگرم، بخشی از تجربه ی لذت بخش شما از این سفر خواهد بود. برخی از افراد برای اینکه از این زیبایی لذت بیشتری ببرند در نقاطی که مشخص شده چادر می زنند و مدتی را در این محیط سپری می کنند تا درس هایی از سکوت و آرامش آن بیاموزند.

پیشنهاد سفرزون برای اولین سفر به این جنگل زیبا، استفاده از تورهای امن گردشگری است زیرا این جنگل بزرگ است و یک راهنما، بهترین وسیله برای لذت بردن از زیبایی جنگل و اطمینان خاطر توامان است. یکی از آثاربزرگ غوریها، مسجد جامع بزرگ هرات است. خوارزمشاه بالاخره در1215 آخرین سلطانهای غوری را عزل نموده و باینترتیب یکی از با شکوه ترین بخش درتاریخ افغانستان بپایان میرسد. وقتی صحبت از طبیعت دست نخورده در یک محیط غنی از حیات وحش به میان میآید، جنگل بارانی آمازون یکی از آخرین مکانهای روی زمین برای کاوش است. در حدود 400-500 قبیله ی بومی آمریندیان در جنگل های بارانی آمازون زندگی می کنند.

او کسی است که فرمان اعمار منار مشهور قطب منار را میدهد، برج عظیمی از ماسه سنگ سرخ که هنوز هم بارتفاع حدود 80 متر در بالای حومه دهلی ایستاده است. او در 1161 میمیرد. بقایای غوریها یا حد اقل تعمیرات مربوط به زمان غوریها در بامیان (شهر ضحاک و شهرغلغله) و در چشت غرب هرات نیز تشخیص شده است. توفانهای شدیدی که در اینجا رخ میدهد، میتواند یکی از فرضیههای پیدایش این اشکال باشد.» مکانهایی که این اشکال در آنجا بیشتر دیده شدهاند، شمال بولیوی و غرب برزیل بوده است. درزمانیکه ترکهای شمال آمودریا مصروف جنگ در بین یکدیگرمیباشند، غوریها بهبود مییابند.

طبق تحقیقات دانشمندان در ولایت بادغیس و گلران هرات، گوزن سایبریائی در دره آجر، پلنگ برفی در مناطق شمال شرقی هندوکش، کفتار در دشتهای شمال غرب و جنوب غرب، آهو سفید در دشتهای شمال زندگی میکردند. اولی در حالیکه امپراطوری را دفاع نموده و بطرف غرب بسط میدهد، برادرش سیاست غزنویان را ادامه داده و قدرت ترکها/ایرانیان را درنیم قاره هند توسعه میدهد. باینترتیب امپراطوری غوریان بزودی از جوار کسپین تا عمق هند شمالی توسعه مییابد. متعاقبا شاهزادگیهای دیگر بشمول غوریان چانس توسعه نفوذ خویش را می بینند. اینها فقط غارتگران دیگر زود گذر یا استقرار یک دودمان دیگری نیست که بزودی با زبان و فرهنگ محلی توافق نمایند.

چوب زدن برای مجتهدان کاری بود که مردم گمان نکردندی، و از آنسوی داستان، چنانکه رو داده بود بتهران نرسید. اتحاد بومیها و مردم غیربومی جنگل، اتفاق جدیدی برای آمازون بود. ۱۰۲. ↑ محمدعلی گیلک، تاریخ انقلاب جنگل، ج۱، ص۳۲۳ـ۳۲۴، رشت۱۳۷۱ ش. در ادامه، تیتر چند مورد از این خبرگزاریها برای این خبر را خواهید خواند. بونگوس ممکن است به عنوان یک دستگاه کنترل محدود به نظر برسد، اما شما تعداد زیادی از حرکت های متفاوت را خواهید داشت.

با وجود تلاشهای تعداد زیاد مورخان معاصرکه قضاوت درباره مغولان را نرم تر کنند، موجودیت آنها در فلات باعث مرگ صدها هزارمردم، تخریب اکثریت شهر ها و ویرانی عمومی شبکه های آبیاری ضروری برای زراعت میشود. وضعیت جغرافیایی آنها باعث شده است که باران های زیادی در این ناحیه ببارد. این بیشتربهنگام زندگی دو برادر شگوفان میباشد، اما وقتی آنها پیرمیشوند ضعف امپراطوری غوری نمایان میشود. جنگل پسته بادغیس روزگاری اکثریت این سرزمین را احتوا کرده بود چنانچه جنگل پسته و جنگل ارچه بادغیس با هم وصل بوده اما فعلاً دیده می شود که فاصلۀ جنگل ارچه و پسته آنقدر زیاد شده که نمی توان در ساعت ها فاصله بین این دو جنگل را طی نمود، بدین معنی که بیشتر از نیمی جنگلات نابود شده است.

اینها توسط دو برادر و برادرزادۀ علاوالدین حسین بنام های شمس الدین (غیاث الدین) محمد (1163- 1202/3) وشهاب الدین (معزالدین) محمد (تا 1206) رهبری میشوند. یک کتیبه در بالای استوانه اولی منارجام مربوط حاکم غوری غیاث الدین محمد (1163- 1202/3) است. مرکز غیاث الدین در فیروزکوه غور میباشد، درحالیکه معزالدین عمدتا درغزنی مستقر بوده است. نام او قطب الدین ایبک میباشد. بآنهم قلمروی او فقط چند سال دوام میکند، چون در زمانیکه خوارزمشاه هنوزمصروف استقرارقلمروی خویش میباشد، طوفان دیگری بامتداد مرزهای شمالشرقی دنیای ایرانیان درحال شکل گرفتن است.

براساس گزارش ها با افزایش شمار حیوانات و گسترش خشکسالی طی سال های آتی میلادی، ۵۵ درصد از جنگل های استوایی جهان از بین می رود. تخمین زده می شود که هر دهه بین 5 تا 10 درصد از گونه های جنگل بارانی استوایی منقرض شوند. محیط جنگل بویژه شبها دیدنی و دلنشینتر میباشد چرا که از هر سو صدای آواز پرندگان کوچک در جنگل همراه با صدای جانوران کوچک نیمه شب در جنگل و حاشیه برکه و رودخانه به گوش میرسد و هوای مطبوع پوست را نوازش میکند. صدای آبشار خروشان در دل جنگلهای سرسبز هر مسافری را به این صحنه فوقالعاده دیدنی دعوت میکند.

جنگلهای حارهای آمازون یکی از شاهکارهای خلقت بوده و به علت وجود آبوهوایی گرم و رطوبت بسیار زیاد، وجب به وجب آن پوشیده از گیاهان و درختان انبوه است. آنها درحوالی 1150 م تحت علاوالدین حسین یکی از پسران عزالدین حسین از کوههای افغانستان مرکزی برآمده و به لشکرکشی بطرف افغانستان شرقی وجنوبی شروع میکنند. آنها در قسمت اعظم نیمه دوم سده دوازدهم بحیث باجگذاران قراختای باقی میمانند. آنها پس از شکست غوریان متعاقبا خود را از یوغ قراختای آزاد ساخته و در اوایل سده سیزدهم، فقط قبل از ظهور منگولها، خوارزم شاه حاکم امپراطوری بزرگی میشود که از ایران غربی تا افغانستان شرقی وسعت دارد.

غوریها در1204 تحت معزالدین که پس از مرگ برادرش رهبر کامل غوریها شده بود بواسطه قوتهای مشترک شاه خوارزم (خوارزمشاه) و قراختای شکست داده میشود. با ادامه طرح واکسیناسیون گیلان بار دیگر شاهد افزایش شهرستان های آبی کوویدی بود. یادگار مهم دیگر مدرسه شاهی مشهد در شمالشرق هرات بامتداد ساحل چپ دریای مرغاب است. بطورضمنی منشای سبکی این یادگار در افغانستان جستجو شده و یک نمونه قبلی این عنعنه را میتوان در سیستان یافت نمود.

اگر سمنگان فردوسی همین سمنگان باشد که امروزدرشمال هندوکش واقع است، مبارزه بایست بین رستم و خانواده اش از سیستان بمقابل تورانیان در افغانستان شمالی فعلی و ماورای آن باشد. موقعیت تعداد زیاد قهرمانان شهنامه درایران شرقی و افغانستان قرار دارد. جنگل های ارسباران با 164 هزار هكتار وسعت در محدوده كوه های قره داغ و رودخانه ارس قرار گرفته است. دارو های درمان آسم، آرتروز، مالاریا و بیماری قلبی هم در جنگل های بارانی پیدا خواهد شد. در آخرشهنامه دیگری هم وجود داشت که هرگزتکمیل نشد، توسط یک زرتشتی مسلمان شده بنام ابومنصوردقیقی که قسمتی از شهنامه او در اثر فردوسی آورده شده است.

او پس از آن با ارتش خود بجنوب رفته و لشکری بازار را غارت میکند. بآنهم پیروزی او زیاد دوام ننموده و اولین اقدام غوریان برای تفوق، توسط سلطان سنجر کوتاه ساخته میشود. با زوال قدرت غزنویان و ظهور سلجوقیان، “عزالدین حسین” (1100- 46 م) از خانواده شنسبانی بصورت آشکار سلجوق ها را بحیث ارباب خویش شناخته و به حاکم سلجوق، سلطان سنجر باج میپردازد. با وجودیکه سنجر از اسارت فرار نموده و قراختای بجنوب آمودریا فشار نمیآورد، صلاحیت و قدرت سلجوقها بطورجدی صدمه میبیند. بآنهم قدرت غوریان در فلات زیاد دوام نمیکند.

دیدگاهتان را بنویسید