افغان ها، فصل ١ تا ١٤

و کشیدن درختان قطعه شده از ساحه جنگل بدون انتخاب راه نیز باعث آسیب به نهالان جنگلی است . درختان و درختچهها به دلیل دارا بودن رنگهای مختلف، چشماندازی طبیعی و دیدنی در برابر دیدگان آدمی قرار میدهند. وزارت زراعت می گوید که امسال حاصلات پسته بادغیس بیش از ۳۴ هزار متریک تن خواهد رسید، که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش خواهد یافت. جنگلات پسته، در ساحه ای به وسعت بیش از ٩٠ هزار هکتار در مناطق سرحدى بادغيس و هرات موقعيت دارند، که بيشتر آن مربوط بادغيس میباشد.

بیش تر پسته این منطقه به صورت مغز در بازار خرید و فروش می شود و انواع مغز پسته هراتی به علت طعم و رنگ مناسب محبوبیت فراوانی دارد. بطورعنعنوی گزارش موصوف راجع بـه مسیرهای مـهاجرت اینستکه از شرق بغرب ازطریق کوههای ارال و بطرف جنوب از طریق قفقازفعلی درون بین بحیرۀ سیـاه وپین صورت گرفته است. اگرقبول شود کـه این مردمان دارای منشای شرقی اند، بعد آنـها حتما حد اقل درون نیمۀ سدۀ هشتم ق م درجلگه های حاصل خیزغرب و شمالغرب ایران و عمدتا درون آذربایجان فعلی مستقرشده باشند.

آنـها درشرق ترکیۀ فعلی، شمالغرب ایران، شمال و شمال شرق جلگه های بین النـهرین زندگی مـید. سبک تزئینات با آنـهای قابل مقایسه هست که درون سامارا، درون بین النـهرین جنوبی و در نائین (ایران مرکزی) و مسجد ابن تولون قاهره یـافت شده و تماما مربوط بـه اواخرسده نـهم م است، همچنان با بقایـای یـافت شده درون جوار نیشاپور و سمرقند. آنـها قفقاز درون بین بحیرۀ سیـاه وپین را قطع ننموده، بلکه بعوض از شمال شرق داخل فلات شده و باینترتیب بامتداد مسیری مـهاجرت کرده اند کـه توسط عشایرایرانی قبلی ایشان استعمال شده است. این بدین معنی هست که که تا ربع اول هزارۀ اول ق م (یـا قبلتر) قسمت اعظم شمال ایران و قسمت های افغانستان شمالی توسط مردمانی مسکون مـیشوند کـه منشای آنـها صحراهای آسیـای مـیانـه و مربوط بـه امواج قبلی ایرانیـها و هندو- آریـائیـها است.

آنـها دارای کمان و نیزه اند، آنـها ظالم بوده و هیچگونـه ترحمـی ندارند، صدای آنـها مثل بحر خروشان است؛ آنـها بالای اسپان سواربوده، مانند یکمرد درون صف جنگ اند، بمقابل شما، ای صهیون! سکائیـان و کایمـیریـان موجودیت خویش را درون منابع نوشتاری شرق نزدیک درون اواخر سدۀ هشتم ق م بظهورمـیرسانند. از اواخر سدۀ هشتم ق م ببعد تمدن های قدیم درون جلگه های سوریـه و بین النـهرین با یکتعداد دشمنان جدید و متجاوز از کوههای شمالی و شرقی مواجه مـیگردند. مطابق آشوریـان، ایشگوزای درون زاگروس شمالی، بطرف شرق و شمالشرق بین النـهرین زندگی مـید.

منابع شرق نزدیک هیچگونـه معلوماتی درمورد منشای دقیق سکائیـان و کایمـیریـان نمـیدهد، بغیرازاین حقیقت کـه درنیمۀ سدۀ هفتم ق م آنـها درون تمام مناطق زاگروس و قسمت اعظم ترکیۀ فعلی یـافت مـیشوند. هرودوتس درون کتاب چهارم تاریخ خویش گزارش طویلی درون بارۀ سکائیـان یوکراین و جنوب روسیـه داده و او این روایت را با یک داستان درون بارۀ منشای آنـها شروع مـیکند. این انقلاب توسط یک موج جدید دامداری “فوق العاده” نشان داده مـیشود، یعنی انکشاف درون جهت تقریبا وابستگی کامل بـه دامداری. قدرت تحرک کوچیـان آسیـای مـیانـه متعاقبا بسیـارافزایش یـافته و امواج جدید مـهاجرت بدنبال مـیآید. دراینجا حاکمان جدید با یک فرهنگ جدید بوده و جائی برای کوچیان شمال وجود ندارد.

حوالی 400 ق م یک پزشک یونانی بنام ستیزیـاس درون دربار شاه هخا بنام ارتاسیرسیز(اردشیر) دوم (405- 359 ق م) مسکون شده و با داستانـهای دربارۀ تاریخ پارسیـان و مردمان دیگرآشنا مـیشود. درون انجیل، اشکیناز(سکائیـان) و اسپ های ایشان بحیث دشمنان وحشت انداز بابلیـان توصیف شده اند. آنـها بحیث حاکمان بالفعل سرزمـین، بدون شک عرصه های زیـاد نفوس مسکون محلی ایرانی را بشمول مذهب زرتشتی آنـها پذیرفتند. آشوریـها و بابلیـها آنـها را بحیث گیمـیرای و ایشگوزای مـیخواند کـه بطور آشکار بازتاب دهندۀ نام های یونانی کایمـیریـان و سکائیـان اند. کمان آنـها نوع مرکب و کوتاه، ولی فوق العاده قوی مـیباشد.

زبانشناس برتانوی، سُرهارولد بیلی پیشنـهاد مـیکند این واژه یک صفت بر فعل ساک “قوی بودن” است. این جلگه ها بطور عنعنوی محل توقف و چراگاه ها به منظور کوچیـهای شرق بوده است. نیرو های ائتلاف ضد هراس افگنی ( تروریزم ) به رهبری امریکا نیز به یاری ساکنان محل و منصوبان وزارت دفاع و وزارت زراعت امیدواربودن که این آتش سوزی جنگل زود مهار« خاموش» شود. این روزنامه ارجدار، و نویسندگانش کسان با غیرت و نیکی میبودند، و چنانکه گفتیم در پیش آمد «امتیاز توتون و تنباکو» گفتارهای مغزدار و سودمندی نوشتند که یکی از انگیزههای آگاهی مردم آن گفتارها بود.

تفنکچیان بخانه در آمده حاجی میرزا محمدرضا را با چند تن دیگر از خویشانش گرفته، و با رسوایی جلو انداخته، و با موزیک روانه گردیدند. چنین یک ارتش بزرگ تهدید جدی به رهبران مقدونی دربین النهرین بوده و هم بدین معنی بود که اکثریت ناقلین یونانی/مقدونی در شرق میخواستند بخانه خویش مارش کنند. پژوهش گران آموزش ابتدایی بر این باورند که در رابطه با طراحی آموزشی علوم تجربی می توان پژوهش های علمی و مسائل پرمغز و پر محتوایی را ارائه نمود که یکی از مهمترین این وجوه قابل پژوهش آموزش ابتدایی است. مطابق اسناد نوشتاری، اولین سلطنت شرق نزدیک کـه باید با تازه واردان مقابل مـیشد، یورارتیـان است.

مطابق نعمت الله، غلجیها از یک پسر بی بی ماتو و شاه حسین بوجود میآید که قبل از ازدواج تولد شده است. ۱۴۰۰ گونه از مجموع ۲۴۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده در آذربایجان متعلق به جنگلهای ارسباران است که غنای بالای این مناطق را نشان میدهد. منطقه ارسباران امروزه از غرب به تبریز و مرند، از شرق به مشکینشهر و مغان، از جنوب به سراب، محدود میشود. دیگران قرارمعلوم بطرف غرب از طریق ارال بـه یوکراین مـیروند، جائیکه منابع قدیمـی ایشان را درون نیمۀ هزارۀ اول ق م نشان مـیدهد.

مخازن هنگفت سنگ آهن درنزدیک کوتل حاجیگک، غرب کابل یافت شده است. جَوَند: بزرگترین ولسوالی بادغیس محسوب میشود که در جنوب شرق این ولایت قرار گرفته است. همیشه به یاد داشته باشید که ابرها خبر نمیکنند؛ پس اگر میخواهید لذت فراگرفته شدن توسط اقیانوسی از ابر را تجربه کنید، قبل از حرکت به سمت جنگل ابر ، آب و هوا را چک کنید. علمای حقوق از خارجه آمدهاند، اعضای مجلس همگی حاضرند، پس فردا روز یکشنبه میخواهم مجلس منعقد بشود. محوطه النگدره مربوط به دوران تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان گرگان ، بخش مرکزی، شمال پارک جنگلی النگدره واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۲۹۲ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

به طوری که اگر به بازدید از این پارک جنگلی بروید، امکان بازدید از تمامی جاهای دیدنی پارک جنگلی النگدره را ندارید. این محیط سرپوشیده که ویژهی کارکنان شرکت آمازون است تا هرگاه از کار در برج بلند این شرکت که محل اصلیِ کارشان است خسته شدند، به این محیط زیبا سری بزنند، دارای چهل هزار گیاه و درخت از چهارصد گونهی مختلف است. جنگل های این محل همیشه دارای رطوبت هستند و دمای آن جا حدود ۳۰ درجه سانتی گراد محاسبه شده است. دژ بابک خرمدین برفراز قله مرتفع کوهستان و در همسایگی با درههای عمیق جنگلی جا خوش کرده و به دلیل این تدبیر هوشمندانه مهندسی و نظامی در انتخاب موقعیت مکانی، استفاده از ابزارهای جنگی برای افرادی که به این قلعه نزدیک میشدند، غیرممکن بوده است.

هر چه بود بجایی نرسید و جز گفتگویش دیده نشد، و نتیجهای که از آن پدید آمد دو چیز بود: یکی آنکه محمد علیمیرزا با عینالدوله دشمن گردید و بسوی کوشندگان گرایید. غافلگیری پشت غافلگیری. چه میخواهد این انسان اسیر در چنبره روزمرگیها؟ این متن مربوط بـه اوایل سلطنت او درحدود 520 ق م و شامل لیست ولایـاتی هست که قلمروی امپراطوری را تشکیل مـیدهد. هرودوتس ادامـه مـیدهد، سکائیـان به منظور 28 سال بر مادها و تمام آسیـا غلبه داشتند که تا اینکه شاه ماد بنام سیـاکساریز (هووخشتره) رهبران سکائیـان را به منظور غذا دعوت نموده و تمام آنـها را بقتل مـیرساند.

دیدگاهتان را بنویسید